Lämnar IMM för Lindahls

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM), slutar och kommer under hösten att tillträda en ny tjänst hos advokatfirman Lindahl.

OFFENTLIGA AFFÄRER har fått en intervju med henne. Natali Engstam Phalén har haft sin roll hos IMM sedan 2017 och är just nu föräldraledig fram till den 1 oktober. Hon har medverkat på ett antal av Hexanovas och OFFENTLIGA AFFÄRERS arrangemang och konferenser genom åren.

Natali Engstam Phalén.

Du slutar på Institutet mot Mutor (IMM) och går till en advokatbyrå. Hur känns det?

– Jag var advokat innan jag började på IMM och det har nog hela tiden funnits i bakhuvudet att någon gång gå tillbaka till den rollen. Det har varit fantastiskt att få driva IMM:s viktiga arbete mot korruption de senaste åren och jag känner att det här blir en naturlig fortsättning där jag också mer ”hands on” i rådgivarrollen kan hjälpa klienter att göra rätt. Jag ser också fram emot att vara en del av resan för Lindahls Stockholmskontor som växer för fullt och att få så många duktiga kollegor runtom i Sverige. 

Kommer du att arbeta med samma typ av frågor på Lindahls som du gjort på IMM?

 – I allra högsta grad! Jag blir ansvarig för Stockholmskontorets rådgivning inom Compliance & Investigations och EU-och konkurrensrätt där offentlig upphandling är en del. Det känns särskilt roligt att igen få kombinera antikorruptionsrådgivning med offentlig upphandling. Upphandlingslagstiftningen är ju också till för att motverka korruption samtidigt som det är där de största korruptionsriskerna generellt finns.

Vad tar du med dig från dina erfarenheter och ditt mångåriga arbete mot mutor och korruption i IMM till ditt nya jobb?

 – Först och främst en förstärkt övertygelse om hur viktigt det är utifrån alla perspektiv –  samhället, goda affärer och för enskilda individer – att säkerställa att antikorruption och regelefterlevnad (compliance) i bredare bemärkelse högprioriteras. Det är också helt klart så att det inte är tillräckligt att bara följa lagar och regler utan näringslivets aktörer förväntas idag också agera etiskt och hållbart. Jag har arbetat mycket för att förklara hur dessa delar hänger ihop och tar med mig ett betydligt bredare perspektiv än ” bara” det juridiska. Efter att ha mött så många personer i vitt skilda verksamheter har jag också fått mycket insikt i de olika risker som finns och vilka frågor som vållar problem, både på ledningsnivå och för enskilda medarbetare.

Hur ser du på framtiden och det fortsatta arbetet för att förhindra och lagföra mutor och korruption i Sverige? Går utvecklingen åt rätt håll? Vad kan göras bättre?

– Skulle jag sammanfatta mitt svar i en mening är det att mycket har hänt, men mycket återstår. Vi har bara den senaste tiden fått höjda företagsböter vid mutbrott, utökade möjligheter för domstolar att döma för mutbrott utomlands och kommande lagstiftning om krav på visselblåsarsystem. Förra året togs också Sveriges första handlingsplan mot korruption fram. Samtidigt visar en ny korruptionsbarometer från Transparency International att omkring en tredjedel i Sverige anser att korruptionen ökar. Rapport efter rapport visar också på brister i myndigheters identifiering av korruptionsrisker och det skrivs löpande i media om fall som visar att korruptionsöverträdelser sker både i Sverige och av svenska företag utomlands.

– Tittar man internationellt är det en tydlig trend att ställa högre krav på att arbeta förebyggande mot korruption och hårda sanktioner om man missar det eller om man agerar korrupt. Denna utveckling ser jag kommer fortsätta. Skulle jag bara säga en sak som kan förbättras så är det att riskmedvetenheten generellt behöver förbättras, särskilt här i Sverige där vi fortfarande idag inte helt skakat av självbilden att korruption inte händer oss.

Till sist, hur kommer du att tillbringa sommaren?

 – Jag är föräldraledig med min lilla sjumånadersson och kommer tillbringa sommaren med att njuta av att återupptäcka världen från hans perspektiv. En sak som är säker är att han inte kommer lämna mig sysslolös.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *