Lämnar Inköp Gävleborg för eget

Tre meriterade upphandlare hoppar av Inköp Gävleborg och startar Upphandlingsbyrån.


– Hela landet blir nu vår marknad, säger Daniel Turås, upphandlare inom Fastighet och Energi på Inköp Gävleborg. Den 9 januari lättar han och arbetskamraterna Henrik Turesson och Fredrik Dahlström för att driva Upphandlingsbyrån.

Henrik Turesson.
OFFENTLIGA AFFÄRER ringde upp Daniel Turås för att höra mer om planerna. Upphandlingsbyrån kommer att utgöra en samarbetspartner inom upphandling och juridiska tjänster inom inköp och upphandling samt i byggsektorn.

Daniel Turås.

Med den samlade erfarenhet som de tre besitter kan de effektivt analysera omfattning och behov som sedan definieras på ett tydligt, konkret och begripligt sätt.


– Med vår branscherfarenhet kan vi utforma kravställningar som blir väl förankrade i gällande branschregler, praxis och lagstiftning, säger Daniel Turås.
I nr 5 av pappersutgåvan av OFFENTLIGA AFFÄRER publiceras hela artikeln om Upphandlingsbyrån.

Fredrik Dahlström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *