Landsbygden har fått nog av vindkraft

Populära föreställningar om hur vindkraft ska bli den planerbara/reglerbara kraftkälla som Svenska Kraftnät kräver är överdrivet optimistiska. Vindkraft till havs är inte ett dugg bättre än på land i dessa avseenden.

Det är planerbar elproduktion som gäller, menar ett antal företrädare för föreningar som säger sig företräda ”en landsortsbefolkning som har fått nog av naturförstörande vindkraft som inkräktar på boendemiljö och livskvalitet”.

De ser det som en självklar del av uppdraget från sina medlemmar ”att granska den politik och de planer för vår elförsörjning som i slutändan bestämmer om landsorten skall bli ett offer eller inte för de destruktiva krafter som nu är på väg att ges fritt spelrum.”

Debattörerna har intervjuat sakkunniga, bland annat till Maja Lundbäck, tidigare ansvarig för systemutveckling hos Svenska Kraftnät som även arbetat som oberoende expert åt FN:s atomenergiorgan IAEA. ”En doldis för allmänheten men med en gedigen kunskap om villkoren för vår elförsörjning. Enligt Lundbäck är grundproblemet att planerbar/reglerbar elproduktion lagts ner i södra Sverige utan att den ersatts med produktion som har liknande egenskaper.”

Kan inte regleras efter behov
Debattörerna vill tydliggöra att ”kärnkraft och kraftvärmeproduktion har lagts ner och ’ersatts’ med vindkraft som varken produceras eller kan planeras eller regleras när det verkligen behövs, t ex en kall men vindstilla vinterdag.”

Debattinlägget var ursprungligen infört i Expressen den 15 augusti 2021.

Undertecknare är Bengt Halén, ordförande Färingtofta norra, ideell förening, Einar Fjellman, Färingtofta norra, Klas Lundius, Färingtofta norra, Martin Degerman, ordförande Föreningen svenskt landskapsskydd, Henrik Wachtmeister, Föreningen svenskt landskapsskydd

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *