Landsting vill producera eget nötkött

Landstinget Sörmland vill bli självförsörjande på nötkött. I ett pågående projekt arbetar man nu med målet att allt nötkött som serveras på de tre länssjukhusen i länet ska komma från Sörmlands naturbruk som drivs i landstingets regi.
– Vi håller på att ta fram ett fördjupat underlag nu som politikerna ska kunna ta ställning till, säger Sandra Thyrstedt, produktansvarig kost på landstinget, till OFFENTLIGA AFFÄRER.
– En förstudie har skapat förutsättningar för att gå vidare med projektet. Nu hänger fortsättningen på att hitta formerna, berättar Sandra Thyrstedt vidare.
I dag importeras 90 procent av det nötkött som serveras på sjukhusen. Ursprungsländer är  Tyskland, Irland och Nederländerna.
Vid Nynäs slott och gård i Sörmland (som inte ska förväxlas med Nynäshamn i Stockholms län) bedrivs idag ett aktivt, miljöanpassat jordbruk i Öknaskolans regi. Här odlas spannmål och fodergrödor och sedan april 2007 är all växtodling kravgodkänd. För närvarande betas 180 hektar av omkring 180 dikor och kalvar samt ett antal får, skriver lokaltidningen SN. Tanken är att öka med ytterligare djur, vilket kräver att nuvarande areal ökar med 30-40 hektar. Investeringar krävs också för att bygga ut stallarna.
Enligt Sandra Thyrstedt passar planerna väl ihop med ett annat pågående miljö- och hållbarhetsprojekt, Life Coast Benefit (Life skärgård), där landstinget Sörmland ingår och där länsstyrelsen är huvudman. I det delvis EU-finansierade projektet arbetar man med restaurering av mark vid kusten inom de tre länen Södermanland, Östergötland och Kalmar. I Södermanlands län ska åtgärder göras i 16 olika skyddade områden (naturreservat eller Natura2000-områden) längs med kusten. Bland annat ska betesmarker restaureras.
Politiskt är livsmedelsfrågan het i Sörmland. Tanken på att producera eget nötkött tycks ha politiskt stöd.
– Vi har inte initierat projektet men ställer oss positiva till det, säger Mattias Claesson, Centerpartiets gruppledare i landstinget och vice finanslandstingsråd i den nya majoriteten. Från och med 1 januari 2015 styrs landstinget av en koalition bestående av Socialdemokraterna (S), Folkpartiet (FP), Miljöpartiet (MP) och Centerpartiet (C).  Efter 2014 års val har dessa partier tillsammans 33 av de sammanlagt 71 mandaten i landstingsfullmäktige.
Mattias Claesson gillar tanken på lokalt producerade livsmedelsråvaror, vilket ligger helt i linje med hans partis hjärtefrågor. Han påminner om att det inte enbart handlar om sjukhusmat som ska produceras utan även måltider till skolor och personalmatsalar. Samtidigt betonar han att inga beslut ännu är fattade och att det krävs en plan för de investeringar som behövs för att ro projektet i land.
Vänsterpartiet i landstinget är tveksamt och vill i stället minska den totala köttproduktionen av miljöskäl. Partiet har motionerat om detta i landstingsfullmäktige. Motionen har besvarats i landstingets styrelse och ska tas upp i fullmäktige. Den har alltså inte fått bifall.
När det gäller projektet om egen produktion av nötkött så rullar det däremot vidare. Politikerna kommer att få en genomförandeplan att ta ställning till, antingen strax före sommaren eller direkt efter sommaruppehållet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *