Landstingen ska minska användningen av hyrläkare

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med landstingen utarbetat en strategi för att minska användningen av bemanningsföretag i vården. Satsningen ska spara över två miljarder kronor.

Stora delar av sjukvården är idag beroende av bemanningsföretag för att klara verksamheten, framförallt gäller det hyrläkare till vårdcentraler eller sjukhus där det saknas fast anställda läkare. Mest utsatt är sjukvården i landsbygdsområden.

– Beroendet av bemanningsföretag är otillfredsställande först och främst ur patientens synvinkel. Vi vet att patienter prioriterar kontinuitet högt. Som patient önskar man få träffa samma läkare både före och efter en operation eller vid återbesöket efter några månaders medicinanvändning. Kontinuitet är dessutom viktigt för patientsäkerheten, skriver representanter från Sjukvårdsdelegationen i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Man påtalar också att en minskning av inhyrda läkare kommer att spara pengar.Förutom direkta kostnader på cirka 2 miljarder tillkommer betydande kostnader på grund av administration och kvalitetsbrister.  

Den gemensamma strategin ska halvera användningen av bemanningsföretag fram till 2014. Men arbetet kommer att fortsätta fram till 2016. Vilket det slutliga målet är, är dock ännu inte bestämt. Det sätts i samband med att delmålet stäms av 2014.

Några av de punkter som presenteras i strategin för att minska hyrläkare är att utöka utbildningsplatserna för AT- och ST-läkare, göra landstingen mer attraktiva som arbetsgivare, göra en gemensam upphandling av bemanningsläkare och använda dessa avtal mycket restriktivt.

Debattförfattarna Mats Eriksson, Ingrid Lennerwald, Ingela Gardner Sundström och Lars Dahlberg skriver också att de inte är ute efter att avveckla bemanningsföretagens deltagande på vårdens arbetsmarknad.

– Vi behöver dem och ser flera fördelar med ett kontrollerat användande av deras tjänster, men det ska vara i förhållandevis liten skala, och huvudsakligen som en tillfällig lösning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *