Landstingen tävlar vidare om kömiljarden

Snart är det dags för nästa utdelning av regeringens så kallade kömiljard. Enligt oktobermätningen ligger landstingen i Kalmar och Halland bra till.

Snart är det dags för nästa utdelning av bidrag ur regeringens kömiljard, en morot för att korta vårdköerna. När kömiljarden lanserades hösten 2008 uppfyllde endast tre landsting kraven. Efter det har påtagliga förbättringar skett.

– Det är glädjande att fler får tillgång till vård i tid, men vi kan inte vara nöjda förrän alla får det. Det krävs ett fortsatt hårt arbete i landstingen, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Variationerna mellan landstingen kvarstår. Kalmar och Halland fortsätter att vara de ledande landstingen med några få procent av de väntande patienterna på ”fel sida” om vårdgarantins tidgräns. Kronoberg visar även en positiv utveckling på besökssidan liksom Västernorrland och Norrbotten vad gäller operationer.

Störst problem med sin tillgänglighet har Dalarna där nära 30 procent har väntat längre än 90 dagar på såväl ett specialistbesök som en operation. Skåne, Sörmland, Örebro och Östergötland har över 20 procent som väntat längre än vårdgarantins tidsgräns på en operation. 

I oktober hade elva landsting uppnått prestationskraven för specialistbesök och fyra landsting för operationer. I månadsskiftet januari-februari 2011 kommer 875 miljoner kronor delas ut.

FAKTA
I december 2008 beslöt regeringen att, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, fördela 1 miljard kronor mellan de landsting/regioner som uppfyller ett antal uppsatta mål. Detta kommer att ske under en tre års period.

900 miljoner fördelas utifrån befolkningsunderlag till de regioner/landsting som klarar minst 80 % andel besök och operationer/åtgärder utförda inom 90 dagar.
Ytterligare 100 miljoner fördelas lika utifrån befolkningsunderlag till de regioner/landsting som klarar minst 90 % andel besök och operationer/åtgärder inom 90 dagar.

Kömiljarden gäller planerad specialiserad vård

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *