Landstingens inköp av läkemedel påverkar klimatet

Landstingens inköp påverkar både miljön och klimatet. Varor från läkemedelssektorn utgör en stor del av den påverkan som landstingens inköp har. Det visar en aktuell miljöspendanalys från Upphandlingsmyndigheten.

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Syftet är att undersöka vilken miljöpåverkan inköp inom offentlig sektor kan ha. År 2018 presenterades en miljöspendanalys som visar hur kommunernas inköp påverkar klimatet och miljön. Nu har den kompletterats med en analys av landstingens och regionernas inköp.
I miljöspendanalysen beräknas inte enbart klimatpåverkan. Även utsläpp av inandningsbara hälsoskadliga partiklar och förändring av landanvändning, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden, ingår.
År 2016 uppgick svenska landstings och regioners klimatpåverkan från offentliga inköp till 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen motsvarar en klimatpåverkan från cirka 2,7 miljoner personbilar. Motsvarande klimatpåverkan från kommunernas inköp är 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
– Inköp av instrument, förbandsmaterial samt läkemedel och apoteksvaror står för en nästan lika stor andel av klimatpåverkan som landstingens inköp av kollektivtrafik. Den typen av inköp ligger även högt när det gäller påverkan på landanvändning. De är därför viktiga att arbeta med strategiskt även ur den aspekten, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet som gjort miljöspendanalysen.
Inköp från läkemedelssektorn påverkar klimatet
Landstingens miljöpåverkan
Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *