”Landstinget i Örebro skyr inga medel”

Post- och telestyrelsens upphandling av bildtelefoni för döva har hamnat i domstol och kampen står mellan Verbaldigitalius som ursprungligen vann upphandlingen och landstinget som vill fortsätta driva tjänsten i egen regi. Så här beskrivs ärendet av leverantören Bengt Olsen, vd på Verbaldigitalius.

I Sverige, och många andra länder, kan döva och hörselskadade medborgare via en bildtelefon som finns i hemmet eller på arbetsplatsen ta kontakt med användare av vanliga telefoner via en förmedlingstjänst. På denna förmedlingstjänst sitter en teckenspråkstolk som tolkar samtalet mellan teckenspråk och tal. Med denna tjänst kan personer som är döva eller hörselskadade ta kontakt med myndigheter, företag, vänner och mycket annat.

Tjänsten är mycket uppskattad och användandet av den stiger kraftigt varje år. I Sverige är tjänsten en del av Post- och telestyrelsens ansvarsområde som handlar upp denna tjänst.

Förmedlingscentralen upphandlades strax innan sommaren av Post- och telestyrelsen och ett konsortium bestående av europeiska företag, ledda av Trollhätteföretaget Verbaldigitalius AB, vann upphandlingen.

Den andra anbudsgivaren som var Örebro läns landsting som lämnat ett 15 % högre anbudspris, överklagade upphandlingen. Landstinget anförde en mängd olika argument för att den vinnande anbudsgivarens skulle ogiltigförklaras och förvaltningsrätten valde att gå på Landstingets linje i deras påstående att konsortiet inte hade tillräcklig erfarenhet av att leverera denna tjänst i Sverige.

Vi har mer än väl den kompetens som krävs för att leverera dessa tjänster, även om det mycket riktigt är så att vi inte har exakt samma kompetens som landstinget har, eftersom det endast är de som har levererat denna tjänst här i Sverige. De har ju haft monopol på tjänsten och slåss med näbbar och klor för att få behålla monopolet.

Det är i praktiken helt omöjligt för en privat näringsidkare att komma in på den svenska marknaden för denna tjänst med landstingets uppfattning om vad för kompetens som erfordras.

Det är konstigt att vi inom vårt konsortium kan leverera tjänster som denna till en mängd länder runt jorden, men att Örebro landstings monopol här i Sverige ska stoppa oss.

Medan ärendet fortsätter i kammarrätten har flera parallella processer startats. Bland annat har en privatperson väckt talan i förvaltningsrätten i Karlstad där frågan om den kommunala kompetensen, alltså om landstinget får verka nationellt, undersöks. Flera anmälningar till Konkurrensverket är inlämnade mot landstinget.

Samtidigt som landstinget propsar på sin rätt enligt lagen om offentlig upphandling visar det sig att landstinget själva har kringgått regler för upphandling och skrivit avtal värt många miljoner med leverantörer för att leverera tjänsten. Man säger att man inte visste om man skulle lägga anbud på Bildtelefoni.net, när intresserade leverantörer frågat, men vid sidan om skrivs kontrakt med tidigare leverantör.

Vi har begärt ut offentliga handlingar, tillhörande anbudet som landstinget lämnat, men vi har ännu inte sett skymten av dem.

Didier Chabanol, vd för det franska företaget IVéS, är en internationell aktör i branschen. Han säger sig ha förståelse för att det finns kulturella aspekter i hur länders regler för upphandlingar ser ut, men har aldrig tidigare stött på en myndighet som med sådan iver kämpar för att upprätthålla en olaglig monopolställning.

Didier Chabanol berättar att de via sin tekniska partner i Sverige, Omnitor, har försökt få audiens hos landstinget för att visa sina produkter, men att de har blivit mycket nonchalant bemötta.

– Det är uppenbart något fel hos landstinget i Örebro, de tecknar avtal för mycket stora belopp utan att undersöka vilka alternativ som finns på marknaden. Inte undra på att de förlorade upphandlingen på ett för högt pris, säger Didier Chabanol.

Medan bataljen fortsätter i kammarrätten överväger konsortiet nu att nyttja den möjlighet som finns för att ogiltighetsförklara offentliga kontrakt, det skulle innebära en prestigeförlust för landstinget och omintetgöra dess anbud i upphandlingen för förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.

Även upphandlande myndighet, Post- och telestyrelsen, anser att upphandlingen gått rätt till och förordar att tilldelningsbeslutet, vilket gick till Verbaldigitalius, ska kvarstå. Både Verbaldigitalius och Post- och telestyrelsen begärde, och fick, prövningstillstånd hos kammarrätten. Där behandlas ärendet just nu.

Bengt Olsen
Verbaldigitalius AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *