Lång väntan på krav om energisnålt byggande

Medan regeringen drar ut på beslutet att skärpa regelverket har många kommuner hunnit före i kravställningen vid nybyggnationer. Till och med byggföretagen önskar sig tydliga och obligatoriska krav.

Sluta fega om kraven på att bygga energisnålt! Det skriver Naturskyddsföreningen tillsammans med HSB Riksförbund, Riksbyggen och  Sveriges Byggindustrier i en debattartikel och riktar stark kritik mot regeringen för obeslutsamhet i frågan om krav på byggnaders energiprestanda.

När Naturskyddsföreningen rankade kommunernas klimatarbete i Klimatindex 2010 visade det sig att 52 av de 221 kommuner som deltog har krav vid nybyggnation som är tuffare än Boverkets. Hälften av kommunerna ställer krav som är 65 procent av Boverkets krav. Stockholms stad har beslutat att nya bostäder ska klara hälften av Boverkets nuvarande byggregler. Det finns alltså utrymme att skärpa regelverket!  

Sätt upp tydliga och obligatoriska krav och bestäm ett årtal när alla nya hus som byggs i Sverige ska ha en halverad energianvändning. Ett beslut om ett årtal vid vilket alla nya hus som byggs i Sverige skulle få halverad energianvändning skulle leda till en snabb omställning av allt byggande i Sverige. Det vore olyckligt att bygga nya bostäder som inte ryms inom regeringens långsiktiga energi- och klimatmål om ett klimatneutralt Sverige 2050.

Källa: Naturskyddsföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *