Låt bilen stå på torsdag

Politikerna i Västernorrlands län utmanar kollegor och invånare att låta bilen stå den 22 september, vilket är den internationella bilfria dagen.

Den internationella bilfria dagen är en en del av upplysningskampanjen Trafikantveckan vars syfte är att motivera Europas medborgare att gå, cykla eller resa med kollektivtrafiken.

Politikerutmaningen i Västernorrland är också en EU-aktivitet inom projektet Bästa Resan. Projektet är ett attityd- och beteendepåverkansuppdrag som har startat i kölvattnet av Botniabanans framväxt, med syfte att få resenärer att se vilka kollektiva möjligheter som finns i regionen.

Förutom att lämna bilen hemma kommer politikerna också att utföra hemliga aktiviteter som kommer att utspela sig mitt ute i respektive kommuns kollektivtrafik.  

Projektet Bästa Resan pågår under 2010-2011 har 19 medfinansiärer, där Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare, som tillsammans verkar för att förändra människors attityder och beteenden till kollektivtrafik så att kollektivtrafik upplevs som ett förstahandsval.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *