”Låt fler än åtta samlas i kyrkan”

– Att inte flera än åtta personer ska få sitta i domkyrkor som rymmer vida mer än tusen är förbluffande. Religionen skuffas undan, menar Alf Svensson, tidigare partiledare för Kristdemokraterna.

Därmed sällar han sig till de debattörer som tar upp frågan om hur kyrkor och samfund ska behandlas när det gäller restriktioner mot pandemin.

Tidigare har biskopen i Växjö, Fredrik Modéus, hävdat här på nyhetswebben att möjligheten att fira gudstjänst är viktig för den existentiella folkhälsan. Och Sveriges Kristna Råd, där bl.a. ärkebiskop Antje Jackelén ingår, vädjade inför påskhelgen till myndigheterna om att trossamfunden borde få tillämpa kvadratmeter-regeln från och med påskhelgen 2021.

”Stor börda för troende”
Stockholms Katolska Stift rapporterade på sin webbplats att kyrkomusikern Alexander Kegel i S:t Lars katolska församling i Uppsala startade en namninsamling med uppmaning till regeringen att ändra på reglerna för trossamfund till att bli mer i linje med andra verksamheter.

”Målet med insamlingen är att göra klart för regeringen, att de tuffa restriktionerna för religionsutövning varit en stor börda för troende, och att det finns en stark och utbredd vilja att ändra på restriktionerna, så att antalet tillåtna gudstjänstbesökare i stället regleras av lokalens storlek”, heter det.

”Verkar som kyrkor inte finns”
Nu tar alltså den tidigare KD-ledaren och ministern i Carl Bilds borgerliga regering på 1990-talet upp tråden:
– När regering, folkhälsomyndighet och socialstyrelse idogt slår fast hur många personer som får samlas i restauranger, teatrar och på arenor verkar det som om kyrkor inte finns. Myndighetspersoner är okunniga om att varje söndag samlar kyrkorna i vårt land flera besökare än alla idrottsevenemangen.

Han anser att de som tillhör kyrkor och samfund hukar alldeles för ofta. ”Att stå upp för sin tro verkar vara offentligt påfrestande”, skriver den före detta partiledaren på debattplats i GP.

Socialdemokratins filosof
Alf Svensson citerar Socialdemokratins store humanist och filosof, Alf Ahlberg. rektorn för Brunnsviks folkhögskola 1932–59. Denne har skrivit: ”Därför tror jag, att vårt val är mellan att på nytt bli en kristen kultur eller att upphöra att vara någon kultur alls… allt vårt planerande kommer bara att föra oss allt djupare ner i mörkret, om inte den andliga ordning, som det kristna kulturarvet representerade, kan återuppbyggas.”

Alf Svensson gillar också det som vetenskapsjournalisten Maja Hagerman skildrat i fråga om Sveriges kristnande. Han citerar: ”Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid”: ”kristendomen förde med sig mycket annat som blivit så självklart … som detta att en människa inte kan äga eller sälja en annan…Kyrkan satte sin prägel på samhället, på sådant som sedan kom att följa människor genom sekler och därmed forma även oss”.

En mänsklig rättighet
I FN:s förklaring om de individuella rättigheterna heter det: Artikel 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Sveriges grundlag
I den svenska grundlagen, I Regeringsformens 2 kp. 1 §  heter det:
Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad:
/…/
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *