Låt inte Trafik­verket utvärdera sig självt

En fristående myndighet är mer lämplig att utvärdera Trafikverkets egen vinterberedskap än Trafikverket självt. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

 

Pressmeddelande

I ett remissvar över utredning om Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen (SOU 2010:69, utredare Per Unckel) påtalar Konkurrensverket vikten av att utvecklingen av vinterberedskapen kontinuerligt följs upp.

Till skillnad från utredaren anser Konkurrensverket inte att Trafikverket ska ansvara för en sådan utvärdering. Trafikverkets verksamhet utgör en stor del av vad som ska utvärderas och det är olämpligt att Trafikverket utvärderar sitt eget agerande. Exempelvis Transportstyrelsen torde vara mer lämplig att ansvara för att åtgärder för förbättrad vinterberedskap inom järnvägen följs upp och utvärderas på ett opartiskt sätt.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *