Låt kommunerna få en egen polis

Kommunerna måste själva få möjlighet att, liksom i många andra länder, ha en specifik kommunal polis­verksamhet som ett komplement till den statliga polisen, menar Magnus Lindgren, general­sekreterare i Stiftelsen Tryggare Sverige.
– Jag skulle bli förvånad om vi inte har en kommunal polis inom fem år i Sverige, säger han till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Vi har ställt frågor till Magnus Lindgren som nu går ut offentligt och pläderar för en kommunal polis.

Magnus Lindgren.

De senaste årens brottslighet och otrygghet har medfört stora problem för många kommuner. Orsaken är ytterst att brotts­bekämpningen inte fungerar, bland annat eftersom det saknas lokalt närvarande poliser i såväl utsatta områden som på landsbygden. Situationen försvåras av att kommunerna inte heller själva kan påverka polis­närvaron, som sedan 1965 helt bestäms av staten, påpekar han i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 18 januari 2022.

I den egna kommunen
Magnus Lindgren anser att en kommunal polisman/kvinna ska vara en fullfjädrad polis enligt polislagen och ha samma besluts­befogenheter som dagens statliga poliser har. Skillnaden är att jurisdiktionen ska begränsas till den egna kommunen.

I stället för renodlade kommunpoliser ser vi i Sverige i stället hur allt fler kommuner börjat upphandla ordnings­vakter som ”patrullerar” i det offentliga rummet. I praktiken har ordnings­vakterna på många platser fått rollen som ”den kommunala polisen”, dock utan vare sig tillräcklig utbildning, lokal förankring eller ledning från polisens sida, menar Lindgren.

”Tankeförbud råder”
Det är hög tid att våga tänka i nya banor vad gäller polisens lokala förankring, vilket inte blir lätt eftersom det i princip rått tanke­förbud inom detta område sedan förstatligandet 1965. 

Här följer intervjun med Magnus Lindgren som genomförts via e-post.

När tror du att Sverige kan ha kommunala poliser?
– Omöjligt att svara på. Beror helt på om politiken ”vill förstå” vad vi skriver, men mot bakgrund av situationen och utmaningarna vad gäller brott och otrygghet skulle jag bli förvånad om vi inte har en kommunal polis inom fem år i Sverige

Du skriver att det ”i princip rått tanke­förbud inom detta område sedan förstatligandet 1965”. Var finns det största motståndet mot en kommunal polis, inom polisorganisationen eller hos politikerna? 
– En kombination, där politiken från vänster till höger sedan gammalt är mycket lyhörda mot polisfacket.

Vilka länder, till exempel i närområdet, kan vi lära av på detta område, för att slippa ”uppfinna hjulet” på nytt?
– Man borde titta på hur olika liberala demokratier, som har flera olika poliskårer, löst sina organisatoriska problem. Det finns mycket viktig erfarenhet att hämta hem, inte minst för att minska risken för korruption samt för att öka effektiviteten. Frankrike, Italien, är några sådana länder där man har olika polisstyrkor med olika uppgifter.

Hur upplever du opinionsläget för idén om kommunala poliser? Är flertalet för eller emot?
– Vanligt folk är för, politiken är mycket försiktig och tvekar och funderar på hur många röster som finns att vinna respektive tappa. Men det börjar vända.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *