Låt medarbetarna ta initiativ!

OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Peter Graf, vd på vårdbolaget Tiohundra AB, sedan sorlet och jublet lagt sig efter prisutdelningen på OFFENTLIG CHEF 2019.
Hans tips till kollegor ute i det offentliga Sverige, till chefer som vill bli innovativa och utveckla sin verksamhet är att involvera brukarna, patienterna, kunderna – vad man nu kallar dem. De som ska nyttja tjänsterna och servicen.
– Generellt sett har vi varit dåliga på detta i svensk sjukvård. Vi tror vi gör bra saker, men det är inte alltid så. Dessutom måste medarbetarna engageras i processen; undersköterskor, sjuksköterskor och andra. Det handlar också om att ha ett tillåtande ledarskap, att som chef låta medarbetare ta initiativ, förklarar Peter Graf.
Vill du berätta litet mer om Norrtäljemodellen, hur den växte fram och vad som får den att fungera?
– Det handlar om att samverka mer och bättre. I mitt bolag har vi allt samlat under ett och samma tak och det skapar nya möjligheter. Vi har hållit på sedan 2006 så det blir tretton år nu. Vi kan nu säga att vi kommit långt när det gäller att utbyta kulturer mellan landsting/region och kommunerna.
Ur OFFENTLIGA AFFÄRERS/Hexanovas nomineringstext:
Peter har modet att utmana en nästan cementerad struktur och styrning till att utvecklas mot nya innovativa mål. Med sitt kraftfulla engagemang, stora nyfikenhet och högsta arbetsglädje inspirerar han chefer och medarbetare att gå mot samma mål.  
Fakta Norrtäljemodellen
Norrtäljemodellen fördjupar samarbetet och tar bort de gränsdragningar som inte behövs mellan offentlig och privat och mellan kommun och region. Genom att samverka nås högre kvalitet för invånaren. Modellen ger förutsättningar för en sömlös kedja inom hälsa, vård och omsorg för Norrtäljes invånare, över traditionella region- och kommungränser.
Vårdbolaget Tiohundra, driver bl.a. Norrtälje sjukhus, äldreboenden, LSS-verksamheter, hemtjänst och vårdcentraler, ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
Hela intervjun i nr 2
I nr 2 / 2019 av OFFENTLIGA AFFÄRER publiceras en längre version av intervjun, bl.a. med ett konkret exempel på hur samarbete mellan region och kommun kan fungera när det är som bäst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *