Låt privata initiativ rädda kultur­fastigheter

Ingela Pålsson-Skarin, forskare från Lund, pekar på att svenska kulturhistoriska byggnader får förfalla eftersom finansieringen av sådana renoveringar hanteras för stelbent av staten.

Tvärtemot den svenska självbilden, satsar Sverige förhållandevis lite pengar på kulturhistoriska byggnader. Det hävdar Ingela Pålsson-Skarin, arkitekt och forskare i byggnadsvård vid Lunds Tekniska Högskola som i en ny avhandling granskat hur olika länder finansierar sina restaureringsprojekt.

En förklaring är att staten har monopol på kulturarvsfinansieringen. Genom sitt agerande förhindrar staten andra initiativ från att blomstra ut.

– I Sverige är de ideella och privata initiativen nästintill obefintliga. Fast företag och privatpersoner egentligen vill bidra! I övriga länder i studien strävar man däremot alltid att få till en privat- statlig samverkan, säger Ingela Pålsson-Skarin.

Lagstiftningen är också en bromskloss. Donationer till renoveringar är skattebelagda och inte avdragsgilla. Knappt något land i Europa har samma restriktioner.

Positiva effekter
Ett talande exempel inträffade av en slump 1991 när det visade sig att staten saknade pengar för att renovera Visby ringmur. Istället gick det lokala näringslivet in och sponsrade renoveringsåtgärderna. Det bidrog till såväl att Visbydagen började firas samt att nya utbildningar inom kulturmiljö idag är förlagda till Högskolan på Gotland.

– Gamla byggnader är oersättliga tillgångar och inte svarta hål. Kulturturismen har förvandlat historiska byggnadsverk till viktiga inkomstkällor i många länder, säger Ingela Pålsson-Skarin.

I regel har inte staten de nödvändiga resurserna som krävs för att bevara det byggda kulturarvet. Fler grupper måste bidra. I Sverige är det ofta inte pengar som saknas, men däremot är intresset för gamla hus i regel betydligt svalare än i våra grannländer.

– Kulturlotterier var det som väckte svenskarnas engagemang senast det begav sig, kring förra sekelskiftet. Kanske värt att prova igen?

Källa: Lunds tekniska högskola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *