Låt staten sköta underhållet av järnvägen

Det fungerar inte att upphandlade företag sköter underhållet av järnvägen, anser en majoritet i riksdagens trafikutskott. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget.

– Underhållet av järnvägen fungerar inte. Arbetet utförs av många olika aktörer med dålig samordning. Att ta ett samlat grepp om underhållet genom att föra över det till Trafikverket är ett stort steg framåt för att få tåg som kommer i tid. Den stora vinnaren blir tågresenären, säger Stina Bergström (MP), ledamot i Trafikutskottet.

Trafikverket upphandlar i dag de företag som sköter underhållet. De senaste årens stora problem med tågtrafiken har enligt utskottet visat att det är fel väg att gå. Underhållet har delats upp och splittrats, och det finns en rad aktörer utan helhetsansvar eller tillräckligt god kunskap om spårarbete. Detta kan, anser utskottet, bidra till kapacitetsbrist med förseningar och inställda tåg samt säkerhetsrisker.

Utskottet vill nu att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på hur underhållet ska organiseras. Men frågan är hur snabbt en återreglering kan ske.

– Frågan är hur snabbt oppositionen vill att det här ska göras, ska vi bryta avtal, ska vi förtidsinlösa, hur många miljarder är man beredd på att betala för att återta det här i Trafikverkets regi, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter Swärd till Sveriges Radio.

Det löser inte problemet, anser regeringspartierna
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Att låta Trafikverket utföra underhållet i egen regi löser inte tågtrafikens problem, anser de.

Regeringspartierna hänvisar bland annat till pågående arbete inom flera instanser för att öka säkerheten vid drift och underhåll. Man vill också lyfta fram att Trafikverket har stärkt arbetet med trafikledning och underhåll samt driver ett förändringsprojekt för att renodla verkets beställarroll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *