Lättare jämföra apoteken nästa år

Det blir lättare att jämföra apotekens kvalitet, service och patientsäkerhet.
Redan nästa år ska det finnas publicerade indikatorer som kunder ska kunna använda när de väljer apotek, uppger regeringen.
Publikationen Dagens Apotek rapporterar i sin webbupplaga att Läkemedelsverket tidigare tagit fram indikatorer för att kunder ska kunna jämföra olika apotek med varandra utifrån bland annat patientsäkerhet, kvalitet och tillgänglighet.
Indikatorer som föreslås är bland annat om apoteken har tillgång till utrymme för enskild rådgivning, hur stor andel av personalen som genomgått kompetensutveckling och hur stor andel av öppettiden som det finns farmaceut schemalagd i egenvården.
Läkemedelsverket har nu i uppdrag att samla in data som kan ligga till grund för indikatorerna från alla apotek i Sverige. Uppgifterna ska sedan sammanställas och Läkemedelsverket ska lämna ett förslag till regeringen om hur de ska publiceras.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *