Ekonomer till Göteborg

Sista veckan i augusti intas Göteborg av runt 1 700 nationalekonomer som deltar i den största årliga europeiska konferensen inom disciplinen. Några av alla ämnen som berörs är: Strukturförändringar och råvaruresurser i utvecklingsländer, ”allmänningarnas tragedi”, kvinnors karriärvägar inom nationalekonomi, nationalekonomins nytta och centralbankers agerande i finanskrisen.

Den årliga konferensen EEA-ESEM, som arrangeras av European Economic Association och Econometric Societys europeiska gren, anordnas varje år på olika lärosäten runt om i Europa. I år är det Nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet som är värd. 

– Det här är en stor händelse för oss som sätter Handelshögskolan och Göteborgs universitet på kartan. Under en veckas tid är det här det händer inom nationalekonomin, säger Ola Olsson, professor i utvecklingsekonomi och ordförande i den lokala organisationskommittén.

Stor bredd
EEA-ESEM konferensen är innehållsmässigt väldigt bred och kommer dels att beröra typiska nationalekonomiska områden såsom handel, tillväxt och investeringar, dels ämnen som länders och städers utveckling, humankapital, arbetsmarknadsekonomi, matchningsproblematik (2012 års nobelpris) och mer psykosociala inriktningar såsom hälsa, familj, psykologisk spelteori, och beteende-, miljö-, och utvecklingsekonomi. De senare är särskilda styrkeområden för Nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet.

– Våra egna sessioner har fokus på utveckling och miljö, säger Ola Olsson.

Den ena organiseras av professor Måns Söderbom och är sponsrad av Afrikanska utvecklingsbanken. Ämnet är strukturförändringar och råvaruresurser i utvecklingsländer. Den andra sessionen är tillägnad den bortgångna Nobelpristagaren Elinor Ostrom och handlar om miljöekonomiska aspekter för och hantering av allmänningens tragedi, som är ett klassiskt problem för fiskevatten, skogar och andra områden där människor har fri tillgång. Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, organiserar sessionen.

Mentorsprogram för kvinnor
För första gången på en EEA-ESEM konferens presenteras i Göteborg ett mentorsprogram för kvinnliga ekonomer. Det riktar sig särskilt till forskare i början av sin karriär som får en möjlighet att nätverka och erbjudas mentorskap av sina mer seniora kollegor. Mentorsprogrammet  kommer att ha runt 70 deltagare från hela Europa. Handelshögskolans nya professor i nationalekonomi, Randi Hjalmarsson, kommer att vara en av mentorerna.

Därutöver anordnas ett antal högprofilerade specialsessioner, däribland ”Att sprida den ekonomiska forskningen i policydebatten”  –  en självkritisk session som berör frågan om huruvida nationalekonomer når ut till samhället i stort och till andra vetenskaper med sitt budskap och om ämnet överhuvudtaget är användbart. Deltar i debatten gör Marc Ivaldi (Toulouse School of Economics), Erik Berglöf (EBDR), Diane Coyle (University of Oxford), Luis Garicano (London School of Economics) och Romesh Vaitinligam (VoxEU, Royal Economic Society).

Centralbankernas roll – städers ekonomi
En annan session med aktuellt ämne är ”Penningpolitikens utmaningar – synpunkter från skyttegravarna” som tar upp centralbankernas roll före och efter finanskrisen. Här jämförs också agerandet hos USAs centralbank (FED) och Europas motsvarighet (ECB) under finanskrisen. Diskussionen kommer dessutom att handla om Euro-områdets framtid och exemplet Sverige kommer att lyftas fram. Deltar gör: Benoît Cœuré (European Central Bank), Lars Svensson (tidigare Sveriges Riksbank), John C. Williams (Federal Reserve Bank of San Francisco) samt Jordi Galí (CREI, UPF och Barcelona GSE).


Bland de internationellt mest välkända ekonomerna på konferensen märks James J Heckman, Nobelpristagare och professor vid universitetet i Chicago. Hans forskning kretsar kring hur individer, hushåll och företag fattar ekonomiska beslut. Ett annat tungt namn är Edward Glaeser, professor vid Harvarduniversitetet, som forskar om stora städer och deras ekonomi. Ett ämne som aktualiserades i juli då staden Detroit försattes i konkurs.
Källa: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

FAKTA
När: 26-30 Augusti
Var: Handelshögskolan, Vasagatan 1, och Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 21, Göteborg
Källa: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *