Ledarskap för framtidens utmaningar

– Framtidens ledare måste kunna tackla de stora utmaningar som vi står inför.  Det menade Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samband med OFFENTLIG CHEF på Uppsala Konsert & Kongress 17-18 januari
Hon har jobbat i runt 30 år i kommunal sektor och har även haft nationella uppdrag. Sedan i maj 2017 är hon vd för SKL. Utmaningarna som kommunerna har ser olika ut, beroende på geografi och storlek. Men några utmaningar gäller oss alla. Nummer ett är välfärdens långsiktiga finansiering. Vi ser en helt annan demografisk utveckling än tidigare. Alla åldersgrupper ökar, framför allt barn och unga. Nästa 30 procents utveckling. De som blir 80 år och äldre ökar med 30 procent. Detta är grupper som konsumerar välfärdstjänster. Färre ska försörja fler.
– Gapet mellan intäkter och utgifter i offentlig sektor kommer att uppgå till 59 miljarder kronor, det är en enorm utmaning, slog Vesna Jovic fast.

Investeringar och rekrytering
Investeringsbehovet är enormt och fram till 2020 behöver kommuner och landsting investera för många miljarder miljarder kronor. Hon kritiserade också detaljstyrningen i form av bl.a. riktade statsbidrag. Till detta kommer kompetensförsörjningen. Inom de närmaste tio åren behöver sektorn anställa en halv miljon nya medarbetare.
– Framtidens ledarskap måste kunna ta hänsyn till helheten. Kraven på att kunna samarbeta och sy ihop lösningar blir avgörande, liksom att kunna engagera medarbetarna och kompetensens ytterligare. I varje medarbetare finns en entreprenör som bara väntar på att få komma ut. Många sitter inne med lösningar, de arbetar nära medarbetarna, förklarade Vesna Jovic.

Kända moderatorer
Öppnade dagarna gjorde de två moderatorerna Anna Bellman och Erik Blix.
Ordet överlämnades till Joachim Danielsson, kommundirektör i Uppsala kommun, som hälsade alla deltagare välkomna. Han välkomnar den nya tekniken som han tror kommer att kunna bidra till ökad kvalitet och minskade kostnader i offentlig sektor.
Kompetensförsörjningen är en annan utmaning som kommunerna har att hantera. Han hoppades att deltagarna skulle hinna njuta av stadens stora kultur- och restaurangutbud, om inte under konferensen så vid annat tillfälle.

Paneldiskussion
Efter Vesna Jovics föredrag hölls en paneldiskussion. Daniel Wägerth, Shortcut, Maria Högberg, Framtidsverket, Anna Bittner, Uppsala kommun och Vesna Jovic själv. Konkurrensen gör sig gällande när det gäller att attrahera unga. Spotify erbjuder till exempel full betalning under föräldraledigheten åt sina anställda. Det blir tufft för offentlig sektor att överträffa den flexibilitet som finns i det privata.
Maria Högberg höll med. De privata aktörerna är ute tidigt och värvar studenter, gärna kända och stora. Kommuner och landsting är kända för sin funktion, inte så mycket som arbetsgivare.
Anna Bittner berättade att Uppsala är aktiva med att berätta för unga vad man egentligen gör samt i att erbjuda extrajobb under studietiden. Kommunen får stor respons från de unga när de väl förstår vikten och tillfredsställelsen med att arbeta med välfärd.
Vesna Jovic underströk detta. Många unga vill arbeta med något meningsfullt. Och karriärmöjligheterna är enorma i offentlig sektor.

Uppsala vände utveckling
Han berättade också om hur Uppsala vänt utvecklingen från dålig ekonomi till expansion och utveckling. Detta genom omorganisation, digitalisering och förändringsarbete.
– Förståelse för politik är en grundförutsättning för gott kommunalt ledarskap, det andra är ordning och reda i ekonomin. Nyfikenhet och kompetens är inte heller så dåligt att ha, sa Joachim Danielsson på Erik Blix fråga om vad som kännetecknar ett gott kommunalt ledarskap.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.