Ledarskapet som skall accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige och bidra till fortsatt välfärd – Hur ser det ut?

Panelsamtal med utgångpunkt i det föregående danska exemplet och vårt eget löfte om att kvarstå i toppen av digitaliseringstakten i jämförelse med vår omvärld och inte minst, hur kan de digitala ledarskapet bidra till fortsatt välfärd? Låt dig inspireras av tankarna från en panel bestående av framträdande ledare med stort inflytande över landets digitalisering.
Michael Kjeldgaard, Chefsarkitekt i den danska gemensamma digitaliseringsstrategin, Digitaliseringsstyrelsen, Bengt Kjellson, fd GD lantmäteriet, Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer, 
Catrin Ditz, Program Manager at Storsthlm, Shayhan Kahn, Digital Transformation and Governance, Pinq Mango Capital Partners, Ann Hellenius, CIO på Bankgirot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.