Lerums Kommun outsourcar lönehanteringen till CGI

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått förtroendet att ta över hela lönehanteringsprocessen för Lerums Kommun. Affären syftar till att skapa en effektivare och mer kostnadseffektiv process för hanteringen av löner för cirka 3700 medarbetare inom Lerums Kommun. Avtalet är tecknat för tre år med option på förlängning ytterligare två år och innebär att 7 medarbetare från Lerums Kommun övergår till CGI. Värdet på avtalet uppgår till cirka 22 MSEK.

Allt fler företag och organisationer ser över möjligheten att outsourca hela eller delar av sina affärsprocesser för att sedan köpa tillbaka funktionen som tjänst, så kallad Business Process Outsourcing. Lerums Kommun är genom denna affär första kommunen som överlåter hela processen för lönehantering med målsättningen att skapa ökad kvalité och flexibilitet samtidigt som kommunen dessutom kan sänka sina kostnader.

Upphandlingen genomfördes som ett led i Lerums vägval att anta utmaningsrätten* och omfattar tjänster för att utföra kommunens löneadministration, systemstöd och IT-drift samt övergång och integration från tidigare använda system. Från ett stort inslag av manuell hantering ser Lerums kommun en stor förbättringspotential genom att övergå till en mer modern och digital hantering.

– Inom CGI har vi en heltäckande tjänst för att hantera och utveckla hela processen för lönehantering, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor inom CGI i Sverige. Lerums Kommun har kommit långt i sin kompetens och förståelse hur modern IT kan vara ett verkligt stöd för att effektivisera och förenkla affärsprocesser. De är den första kommunen som outsourcar hela lönehanteringen och vi ser fram emot att tillsammans utveckla funktionen så att den på alla sätt tillgodoser Lerums Kommuns nuvarande och framtida behov.

*Lerums Kommun har genomfört upphandlingen i enlighet med utmaningsrätten som Lerum tilllämpar. Syftet har varit att konkurrensutsätta den egna verksamheten och marknadens leverantörer av outsourcingtjänster inom löneadministration. Målet har varit att sluta ett avtal med den anbudsgivare som bäst tillgodoser Lerums Kommuns nuvarande och framtida behov av tjänster inom löneadministration, genom att på mest kostnadseffektiva sätt tillgodose behoven och uppfylla de krav kommunen ställer. Mer information om utmaningsrätten går att hitta på hemsidan för Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor, CGI i Sverige, tel: 08-51767732
E-post: bengt.goran.kangas@cgi.com

Anna Carlsson, PR- och kommunikationsansvarig CGI tel: 08-671 9272, E-post: anna.carlson@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 69 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

KÄLLA: CGI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *