Leverantörer av ramavtal vinnare

Alla leverantörer av ramavtal är vinnare med kommande förändringar i de nya upphandlingsreglerna vilka kan leda till en konstruktiv utveckling av de svenska ramavtalen. Det tror Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.  
I en krönika i nr 5 / 2016 av OFFENTLIGA AFFÄRER riktar hon in sig på ramavtal med flera leverantörer där alla villkor för avropen är fastställda. ”I dessa avtal ska den upphandlande myndigheten enligt 7 kap. 6 § nya LOU använda ”objektiva villkor” för att fastställa vilken ramavtalsleverantör som ska få leverera de varor och tjänster som avropas. De objektiva villkoren – som också går under namnet fördelningsnycklar – ska anges i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.”
Tydlig skillnad
”Förändringen är en tydlig skillnad mot dagens LOU. Där anges nämligen i 5 kap. 6 § att kontrakt ska tilldelas den leverantör som har lämnat ”det bästa anbudet” på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet. Dagens konkurrensmoment i form av ”det bästa anbudet” har således försvunnit ur regleringen av avrop i nya LOU. ”
Alla är vinnare
”Vi kan således beteckna alla ramavtalsleverantörer som vinnare. I stället ska fördelningsnycklarna enligt förarbetena göra det möjligt att förutse enligt vilka grunder och hur valet av leverantör kommer att gå till i en viss given situation. Det ska också kunna gå att konstatera i efterhand vilka faktorer som medförde att en viss leverantör valdes framför en annan.”
Kritik
I krönikan i OFFENTLIGA AFFÄRER tar också Åsa Edman upp kritiken från bl.a. Upphandlingsutredningen 2010 och upphandlingsexperter som Helena
Rosén Andersson som emellanåt varit hård mot nuvarande ordning där rangordning – jämte förnyad konkurrensutsättning – i praktiken blivit huvudregel.
”Jag håller med om delar av kritiken och kan i vardagen konstatera negativa effekter av att tillämpa rangordning”, skriver Åsa Edman och utvecklar detta ytterligare i krönikan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *