Leverantörer i Gävleborg positiva

Inköp Gävleborg har undersökt vad leverantörerna egentligen tycker om inköp, upphandlingar, förfrågningsunderlag, med mera. Responsen är positiv.
Undersökningen gick ut till sammanlagt 160 leverantörer varav 92 besvarade enkäten. Fokusgruppen var företag som varit leverantörer åt kommunen i minst ett år.
På sin webbplats skriver inköpsorganisationen: ”God kommunikation och en jämn fördelning av stora och små leverantörer är ett par av de resultat vi på Inköp Gävleborg kunnat se i vår senaste leverantörsundersökning. Undersökningen visar också att över hälften av kommunernas leverantörer har en lokal eller regional förankring, och även tidigare statistik visar på att andelen lokala företag ligger runt 65-70 procent”.

Delar upp upphandlingar
Michael Kazmierczak, systemansvarig/verksamhetsansvarig på Inköp Gävleborg:
– Ett av målen med våra upphandlingar är att främja tillväxten inom kommunerna, det vill säga möjliggöra för de lokala företagen att vara med och lämna anbud. Ett sätt är att dela upp upphandlingarna i mindre delområden, något vi också kommer att se mer av framöver i och med nya möjligheter i lagstiftningen.
Enligt Inköp Gävleborg kan den positiva responsen i undersökningen delvis ses som ett resultat av långsiktigt arbete inom flera områden.
– Arbetet gentemot våra leverantörer och företag pågår ständigt och vi vill underlätta för dem att delta i våra upphandlingar. Dels genom systemutveckling som vi ser har gett stora resultat men också genom utbildning, dialog och ett ökat samarbete med kommunernas näringslivsenheter, säger Michael Kazmierczak.
Arbetet med just systemutveckling och webb tillsammans med en ambition i organisationen att förenkla underlagen visar resultat i undersökningen, där fler än förr anser att det är lätt att hitta Inköp Gävleborgs upphandlingar och även att underlagen är lätta att förstå, konstaterar man.

Öka kännedom om avtal
– Bland annat visar den att vi framåt behöver lägga fokus på att tillsammans med kommunerna öka kännedomen om olika avtal ute i verksamheterna. Ska det vara intressant att vara leverantör åt kommunen är det viktigt att man får leverera så som man förväntat sig då avtalet tecknades, säger Michael Kazmierczak.
Statistik från undersökningen
– 84% anser att kommunikationen mellan upphandlaren och företaget var god.
– Ca 22% har en omsättning under 20 miljoner.
– Ca 17% har en omsättning under 5 miljoner.
– Ca 60% av de som svarat har lokala kontor i våra medlemskommuner.
– Ca 67% anser att det är lätt att hitta Inköp Gävleborgs upphandlingar
– Ca 67% anser att förfrågningsunderlagen är lätta att förstå.
– Ca 75% är nöjda med Inköp Gävleborg som helhet.
Fakta
Inköp Gävleborg är verksamma i nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg genomför upphandlingar samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag. Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Älvkarleby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *