Leverantörerna får påverka kraven

Region Skånes Koncerninköp upphandlar mediebyrå och har nyligen haft en hearing med leverantörer för att lyssna av marknaden och ta del av leverantörernas erfarenhet.
– Hearingen utföll mycket väl och beställaren fick ett flertal goda och tänkvärda tankar med sig i det fortsatta arbetet med kravställandet, säger Karin Forsberg, strategisk inköpare på Enhet Tjänster, Området för Koncerninköp i Region Skåne. Hon är projektledare för den aktuella upphandlingen.
Just nu pågår arbetet med förfrågningsunderlaget. Ett preliminärt förfrågningsunderlag kommer att gå ut på extern remiss. Leverantörer som är intresserade av att lämna synpunkter kan själva hämta den externa remissen på Koncerninköps hemsida www.skane.se/avtal.
Inkomna synpunkter kommer att beaktas. Efter detta sker annonsering i skarpt läge.
– Värdet på upphandlingen uppskattas till cirka fem miljoner kronor per år eller 20 miljoner kronor under en fyraårsperiod, avslutar Karin Forsberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *