Lidingö stad krävs på skadestånd

Barn- och elevombudet (BEO) kräver Lidingö stad på sammanlagt 735 000 kronor i skadestånd för sju elevers räkning.

Sju elever i samma klass vid en av Lidingös grundskolor har under drygt ett år utsatts för kränkande behandling. BEO menar att Lidingö stad inte har utrett omständigheterna kring de kränkningar som förekommit i klassen. De åtgärder som vidtagits för att stoppa kränkningarna anses heller inte ha varit tillräckliga. Åtgärderna ska också ha satts in för sent och saknat målinriktning.

– Det är oerhört viktigt för oss att varje elev känner sig trygg och har arbetsro i skolan. Vi ser mycket allvarligt på att några barn i våra skolor har mått dåligt, säger utbildningsnämndens ordförande Minna Klintz.

– Lidingö stad ska senast den 11 april ha angett sin inställning till skadeståndet. Vi behöver fram till dess, noggrant gå igenom hela händelseförloppet och granska de åtgärder som vidtogs, säger utbildningschef Per-Åke Henriksson.

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt uppdrag. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den del av skollagen (14 kapitlet) som gäller kränkande behandling. BEO utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *