Likvärdiga förutsättningar behövs för vårdcentraler

I Norran.se 2 januari polemiserar en företrädare för stafettläkarna (eller resursläkarna, som de benämner sig själva), Henrik Bäckström, förbundsdirektör hos Bemanningsföretagen, mot några slutsatser i Konkurrensverkets rapport ”Etablering och konkurrens bland vårdcentraler”. Bäckström använder vissa grepp som skulle kunna ifrågasättas; han skriver exempelvis om sjukhusläkare, fast Konkurrensverkets rapport handlar om primärvården och inget annat.
Vid Konkurrensverkets undersökning har vi frågat chefer för vårdcentraler om vilka faktorer som de anser utgör problem eller hinder för förutsättningarna att driva vårdcentraler. Därmed speglas också förutsättningarna för att etablera sådan verksamhet och förutsättningarna för konkurrens.
I svaren vi har fått lyfts kostnaderna för stafettläkare fram som ett av de viktigaste problemen – både från privata och offentliga vårdcentralchefer.
Och när vi frågat cheferna för vårdcentraler om den mest kritiska faktorn för förutsättningarna att driva verksamheten långsiktigt så är det en faktor som nämns som den i särklass viktigaste: möjligheten att rekrytera läkare.
Konkurrensverket har dock ingen ambition att skapa konflikter med stafettläkare eller andra yrkeskategorier. Självklart har Bäckström rätt i att läkarnas insatser är nödvändiga för primärvården. För oss är det viktigt att den huvudsakliga slutsatsen i Konkurrensverket rapport står i fokus, nämligen att landstingen, som ansvariga för villkoren i LOV-systemen inom primärvården, måste se till att villkoren för att driva vårdcentraler är rimliga och likvärdiga inom varje landsting. Så är det tyvärr inte idag.
Leif Nordqvist, projektledare och Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *