Linköping söker närkontakt i 3D

Linköpings kommuns satsar på 3D. Framtidens kartor är redan här och de är både interaktiva och tredimensionella. Med hjälp av pekskärmar kan medborgarna granska föreslagna plan- och byggprojekt och föreslå egna lösningar.
– Detta är ett stöd för politiska beslut, men framför allt förstärks möjligheterna till en bättre medborgardialog. Nu finns nya möjligheter för medborgarna att vara delaktiga i formandet av morgondagens och framtidens Linköping, menar kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall.
Alla hus och byggnader i Linköpings stad finns som 3D-objekt. Med Linköpings karta i 3D kan man digitalt följa och påverka stadens utveckling. Även samtliga träd i Linköpings stad finns som 3D-objekt.
En 3D-karta visar kommunens planerade investeringar till år 2025. Illustrationerna är interaktiva och betraktaren kan se kostnader och tidsplaner i det nya verktyget.
Agency9 heter företaget som presenterar det gemensamma projektet ihop med Linköpings kommun. Lär gärna mer i en längre artikel i nr. 3 av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *