Litterärt party viktigt för Göteborg

Bokmässan 2018 avslutades på söndagen. I år var tre områden i fokus: Respekt, Bild och Mediefrågor. Fler besökare än 2017 kom till mässan, enligt arrangören.
OFFENTLIGA AFFÄRER fanns i vimlet på mässgolvet och på flera av seminarierna med samhällsanknytning. Besökarna kunde i år ta del av över 3 500 programpunkter i Bokmässans seminarielokaler, på ett 25-tal scener och i hundratals montrar.
Inom ramen för temat Respekt lyfte Bokmässan ämnen som rasism, populism, metoo och hbtq-frågor. Huvudsaklig samarbetspartner var myndigheten Forum för levande historia. Det märktes på utbudet.

Internationellt
Bland de medverkande märks den rysk-amerikanska journalisten och författaren Masha Gessen och den ryske författaren Sergej Lebedev, som mötte den brittiske människorättsadvokaten Philippe Sands i ett samtal om brott mot mänskligheten. Émilie Frèche, Frankrike, diskuterade radikaliseringens mekanismer med Christer Mattsson, forskare och lärare med många års erfarenhet av att arbeta med ungdomar i extremistmiljöer.

Offentliga Affärer på plats
OFFENTLIGA AFFÄRER lyssnade på en seminarier, bl.a. på två historiker som reflekterade över nazismens grogrund. Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, och Peter Englund, författare och historieprofessor menar båda att utan Första Världskriget hade vi knappast sett nationalsocialismen ta makten i Tyskland. Världsdepressionen gjorde sitt till för att så att säga ”trycka på knappen”. Fram till 1930 var Adolf Hitler en andra- eller tredjerangsfigur, menade Peter Englund.
Hur är det då med paralleller till vår tid, undrade moderatorn Ingrid Lomfors. Svante Nordin menade att sådana inte kan dras och Peter Englund förklarade att man alltid kan hitta paralleller till tidigare epoker, men att dessa ofta inte är relevanta. Demokratin i Europa är välgrundad och det mörka uppenbarar sig oftast i en skepnad som tidens människor inte känner igen förrän det är för sent.

Samlingspunkt i Västsverige
Bokmässan har sedan starten vuxit till en viktig samlingspunkt för författare, bokläsare, förlag, liksom medier och politiken.  Den sägs utgöra ett viktigt inslag i Västsveriges kulturliv. Under Bokmässan i Göteborgs är Sveriges förlagsnäring inte i första hand baserad i Stockholm och Skåne.
Exakt hur mycket som Bokmässan bidrar till när det gäller intäkter för Göteborgs stad, näringsliv, hotell, m.m. anges inte, men det handlar om ansenliga summor.
Även trafiken och de allmänna kommunikationerna påverkas när Bokmässan kommer till rikets andra stad. ”Fotboll och ishockey i all ära – evenemanget med störst potential att påverka framkomligheten i trafiken framöver är den alltid lika populära Bokmässan”, slår Göteborgs stad fast på sin Fecebooksida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *