Livet efter den digitala agendan

I förra veckan presenterade IT-minister Anna-Karin Hatt den digitala agenda som de arbetat hårt med i ett års tid. Idag pratade hon på E-förvaltningsdagarna om vad som är att vänta framöver.

Inför Anna-Karin Hatts anförande hade moderatorn Johan Quist förberett ett antal publikfrågor, bland annat hur många som hunnit läsa in sig på ”IT i människans tjänst”. Dessvärre valde majoriteten i publiken svarsalternativet – vilken digitala agenda? Om IT-ministern var besvärad av detta visade hon det inte, utan tog chansen att sprida sitt budskap i församlingen.

– Lanseringen kändes lite som en första examen. Det var höjdpunkten på en ett år lång resa. Och redan från början har ett 40-tal företag och organisationer, från ABB till Vårdföretagarna, valt att ställa sig bakom agendan och bidra till att nå målen. Det känns oerhört häftigt, säger Anna-Karin Hatt.

De stora organisationer och företag som signerat agendan åker nu hem och funderar på hur de kan bidra till att nå de mål vi har satt i agendan. På regeringskansliet börjar arbetet med att ta fram en ny nationell strategi för e-förvaltning med ett antal inriktningsbeslut och en ny reglering för våra myndigheter.

– Vi kommer att starta upp flera pilotprojekt som ska tjäna som föregångare inom e-förvaltningsområdet. Den nya e-förvaltningsstrategin ska sätta upp mål för 2015 och en långsiktig vision för 2020, berättar Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin Hatt nämnde också de positiva effekterna av arbetet hos de fyra stora så kallade utvecklingsmyndigheter, Skatteverket, Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen, som haft ett särskilt uppdrag att ansvara för utvecklingen inom var sin sektor med utgångspunkt i människors livssituation.

– Deras uppgift är att fungera som de hängrännor vi så väl behöver i e-förvaltningen och driva på den innovativa utvecklingen av e-tjänster, som ofta spänner över flera sektorer i samhället.

Hon aviserade att hon planerar att utse nya utvecklingsmyndigheter framöver, men ville inte svara på frågan om vilka dessa myndigheter kan tänkas bli.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *