Livskvalitet i regional utveckling

Tillväxtverket slår ett slag för ett nytt sätt att mäta regional utveckling med mått som visar livskvalitet för medborgarna.
Den 28 januari hålls ett seminarium på Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand i Stockholm kring detta.
Bruttoregionprodukt eller bruttoregionalprodukt, förkortat BRP, är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region.
Till detta kommer nu Bruttoregionalprodukt Plus (BRP+). Det är ett nytt mätsystem som kompletterar de ekonomiska måtten BNP och BRP med dimensioner som visar på resursanvändning, långsiktig hållbarhet och på livskvalitet för invånarna. Mätmetoden har utvecklats av svenska regioner och intressenter tillsammans med Tillväxtverket och inom ramen för Reglab.
Reglab är en mötesplats för regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Man driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar sig i de regionala analyserna och lär av varandra.
Som medlem i Reglab har man tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Man är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *