Livsmedels­upphandling vinnare av Handslaget

Priset för 2011 års bästa offentliga upphandling går till Norrbottens Läns Landsting som genomfört en upphandling vilken väntas generera flera vinster för såväl leverantörer som för landstinget.

Juryns motivering löd:

Den upphandlande myndigheten har på ett framgångsrikt sätt angripit ett inköpsområde som omgärdats av överprövningar och en omfattande debatt de senaste åren. Den politiska viljan hos beställarna har ofta varit tydlig, men svår att uppfylla för upphandlingsfunktionen.

Norrbottens Läns Landsting har gjort en banbrytande upphandling som underlättat för små- och medelstora företag att lämna anbud. Något som har gett betydligt fler anbud i upphandlingen med ökad konkurrens som följd och därmed en ökad prispress. Tack vare den ökade konkurrensen sänktes priserna i upphandlingen med upp till 20 procent.

Flera lokala leverantörer har idag fått avtal. För att nå dessa framgångar har upphandlingsfunktionen bedrivit en intensiv informationskampanj, delat upp upphandlingen i små och stora produktområden samt sänkt ett antal praktiska krav på sina leverantörer.

Vinsterna för landstinget blev både pressade priser, ökad andel ekologiskt producerade livsmedel och att de så kontroversiella djurskyddskraven kunde uppfyllas.”

Theresa Hägglund från Norrbottens Läns Landsting tog emot priset under pompa och ståt på Upphandlingsdagarnas galamiddag på Münchenbryggeriet i Stockholm och priset delades ut av förra årets pristagare, Per-Erik Andersson från Kammarkollegiet tillsammans med Malin Ulfvarson, redaktör på tidningen Offentliga Affärer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *