LO-ekonomer emot höjd ränta

– Vår bedömning är att risken förknippad med att höja räntan för tidigt och kyla ned arbetsmarknaden samt missa inflationsmålet är större än risken förknippad med att inflationen hamnar över målet en kortare period.
Det skriver nio LO-ekonomer på debattplats i Dagens Industri. Samtidigt pekar de på att det nuvarande låsta läget i regeringsförhandlingarna innebär en stor osäkerhet gällande finanspolitiken.
”Därför anser LO-ekonomerna att det i nuläget bör råda stor försiktighet med räntehöjningar och att Riksbanken ska skåda inflationen i vitögat innan den börjar återtåget mot högre räntor”, avslutar de.
De nio undertecknarna är:
Åsa-Pia Järliden Bergström
Ola Pettersson
Anna Almqvist
Thomas Carlén
Torbjörn Hållö
Anna-Kirsti Löfgren
Sebastian de Toro
Håkan Hellstrand
Julia Boguslaw

Bilden: Åsa-Pia Järliden Bergström. Foto: Första AP-fonden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.