LO ställer krav på offentlig upphandling

Under LO-kongressen i helgen lyftes återigen frågan om krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. Men den borgerliga regeringen visar inget intresse.

Sverige måste ratificera ILOs konvention 94. Därmed blir det tydligt att villkor om svenska kollektivavtal kan ställas vid offentlig upphandling. På så sätt kan det offentliga genom sin upphandling bidra till att villkoren på arbetsmarknaden upprätthålls. Det beslutade LO-kongressen i helgen, efter bifall till en motion från SEKO.

Frågan om en svensk ratifikation har varit föremål för utredningar. Det ständigt återkommande argumentet, mot en svensk ratificering, har varit att konventionen kan strida mot EU:s direktiv med mera om offentlig upphandling. Den borgerliga regeringen har låtit förstå att man inte tänker föreslå en svensk ratifikation.

LOs styrelse avvisar denna invändning, bland annat med tanke på att nio EU -länder redan är bundna av konventionen. LO har också aktivt bidragit till att den socialdemokratiska partikongressen år 2005 beslutade om att Sverige ska ratificera ILO-konvention nr 94.

Källa: LO

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *