Lönegapet mellan män och kvinnor i staten minskar

Staten är den arbetsgivare som bäst lyckats utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men fortfarande får kvinnor mindre betalt.

Inom den statliga sektorn minskade löneskillnaden mellan män och kvinnor åren 2005-2009 med tre procentenheter. Det visar en ny rapport från den statliga myndigheten Medlingsinstitutet.

Enligt Medlingsinstitutets statistik finns fortfarande en oförklarad löneskillnad på 5 procent mellan könen. Detta efter att man tagit hänsyn till relevanta faktorer såsom skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och om personen arbetar deltid.

Arbetsgivarverket publicerar också statistik på området och även deras siffror visar en minskning i lönegapet mellan män och kvinnor i staten. År 2009 var, enligt Arbetsgivarverkets rapport, den tydligaste minskningen på tre år då löneskillnaden minskade med 1,1 procentenheter jämfört med 2008. Den främsta orsaken anges vara att vi fått fler kvinnor i högre befattningar och på chefsposter i samband med omfattande pensionsavgångar.

Däremot menar man på Arbetsgivarverket att den kvarvarande löneskillnaden, som inte går att förklara av relevanta faktorer, är betydligt mindre än fem procent. Deras beräkningar visar att kvinnor tjänar 1,3 procent mindre än män med samma befattningar. Den stora skillnaden i de båda myndigheternas statistik förklaras med valet av analysverktyg.

Källa: Arbetsgivarverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *