Lönsamt att förebygga drunknings­olyckor

Hälften av kommunerna har inte definierat några mål mot drunkningsolyckor. Det visar en enkätundersökning genomförd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

I Sverige drunknar varje år cirka 100 personer och lika många skadas så allvarligt i drunkningsolyckor att de måste vårdas på sjukhus. Nu visar resultatet från en enkätundersökning att hälften av landets kommuner saknar uppsatta mål mot drunkningsolyckor.

– Resultatet i undersökningen visar att såväl kommuner som myndigheter måste lägga större fokus på drunkningsförebyggande åtgärder, säger Christian Söder, handläggare på MSB.

Det positiva är att antalet omkomna genom drunkning i Sverige minskar. Under 2009 och 2010 var antalet under 100 personer. Enligt SIKA Rapport 2009:3 uppskattas kostnaden för ett dödsfall (så kallat olycksvärde) i trafiken till drygt 22 miljoner kronor. Det är alltså en god affär att arbeta förebyggande.

Enkätundersökningen visar också att många kommuner anser att de håller livräddningsutrustningar i gott skick och att simundervisning numera kan erbjudas gratis till så gott som alla barn i grundskolan.

I den svenska läroplanen står att elever i slutet av femte skolåret ska ha god vattenvana, vara trygga i vatten, kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg samt kunna hantera nödsituationer.

Enkätundersökningen har genomförts av MSB i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Boverket, Konsumentverket, Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet. Knappt 200 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *