Lösningen för miljon­programmet?

Telge Hovsjö i Södertälje visar att ett socioekonomiskt bokslut gör renoveringen av miljonprogrammen till en god affär. ”Vi ser att break even passeras efter 4 år.”

Bostadsminister Stefan Attefall har flera gånger uttryckt sig klart i frågan om renoveringsbehoven av miljonprogrammet. Det blir inga statliga pengar för att finansiera upprustningen. Ansvaret ligger hos fastighetsägarna – men de har inte resurserna.

– Ägarna måste ta sitt ansvar och rusta upp sina fastigheter i miljonprogrammet eller sälja till någon som har råd, säger bostadsminister Stefan Attefall

Att fastighetsägarna bär huvudansvaret för underhållet av sina fastigheter är trots allt de flesta överens om, men problemet är att hyresgästerna kommer i kläm genom att de måste betala genom höjda hyror. Ett hinder är att den betalningsförmågan inte finns hos många av dem.
Ett antal kommuner har också valt att sälja delar av sitt bestånd för att finansiera underhåll, exempelvis Katrineholm, Botkyrka, Gävle och Stockholms stad. Hyresgästföreningen ställer sig mycket kritisk till försäljningarna.

– Den kanske viktigaste kritiken mot förslaget är att problemen kommer att kvarstå. En hyresrätt i behov av upprustning kommer fortfarande att vara en lägenhet i behov av upprustning oavsett upplåtelseform. Att sälja lägenheterna till hyresgästerna eller till en privat fastighetsägare, är bara ett sätt att skjuta ifrån sig problemet. Ett problem som kommunen har ett stort ansvar för, skriver Terje Gunnarsson och Simon Safari från Hyresgästföreningen.

Regeringens position att inte införa några subventioner och hänvisa till att marknaden riskerar på sikt att öka segregationen i dessa områden. Vems ansvar är det om inte politikernas?

En lönsam affär
Andra goda exempel kanske kan ge vägledning: I Södertälje kommun har det kommunala bostadsbolaget Telge Hovsjö givits ett utökat uppdrag – utöver underhåll av fastigheterna. I en debattartikel från i somras beskriver de hur rätt angreppssätt gör renoveringen av bostäderna till en lönsam affär för samhället istället för ett kostsamt underhåll.

Telge Hovsjö äger majoriteten av fastigheterna i miljonprogrammet Hovsjö. I bolagets uppdrag ingår att renovera fastigheterna men också att rusta människorna som bor i området. När renoveringsbehoven för en del av fastigheterna blev akut föddes en idé om en byggutbildning. Om lägenheterna rustades upp av arbetslösa Hovsjöbor skulle de få både utbildning och praktik och i förlängningen ett arbete.

Det är enkelt att se vinsten för individerna men Telge Hovsjö har även anlitat nationalekonomen Ingvar Nilsson för att göra ett socioekonomiskt bokslut av Hovsjöbyggarnas första år. I kalkylen vävs kostnader som samhället bär för arbetslösa individer in, inklusive produktionsförluster. Kalkylen blev en total vinst på 72 miljoner kronor där hälften är det produktionsvärde som skapas. Stora vinnare är även Södertälje kommun och Försäkringskassan.

– Vi ser att break even passeras efter 4 år. Detta bygger på ett antagande om att framgångsnivån i projektet är 7 procent eller att drygt en av de 20 deltagande i projektet får ett arbete. Vid detta antagande blir den långsiktiga vinsten på 15 år mellan 6 och 7 miljoner kronor, skriver Telge Hovsjös vd Patrik Derk, m fl i debattartikeln i Dagens Samhälle.

Och ställer den retoriska frågan om varför politikerna tillåter förfallet i miljonprogrammet? Utanförskap leder inte bara till mänskligt lidande. Det leder också till mycket höga och onödiga kostnader för samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *