Lös behov snabbt med hjälp av ditt nätverk

Kraven på att åstadkomma mer på kortare tid ökar. Det gäller att ha koll på förändrade förutsättningar, minska ledtiderna och tiden till marknaden, Time-To-Market. Det innebär inte att du behöver kunna allt själv. Det räcker att du känner någon i nätverket som kan.
I dag kan du lösa det mesta om du har tillgång till nätverk – ett nätverk av relationer som du kan nå i realtid via mobilen närhelst ett behov eller problem uppstår. En vanlig uppfattning är att sociala medier tar tid. Men med exempelvis LinkedIn-appen på mobilen så kan du snabbt öka din kunskap i frågor som normalt tar mycket tid att läsa in sig på. Mellan två busshållplatser fångar du enkelt upp en branschnyhet, nya internationella regler eller ser vem som bytt jobb. Lägger du ut en fråga kopplat till ett problem eller behov kan flera av dina hundra vänner se det samtidigt. I sociala medier är många är hjälpsamma och du får ofta snabba svaren direkt som en notis i mobilen.
Nätverk hjälper varandra
Ett akut behov kan vara att alla på jobbet förväntas ha koll på öppna data och policys för molntjänster. Vilka goda exempel finns det i Europa och vilka regler gäller där? Du skulle spara tid om du kom i kontakt med internationella experter som du kan utbyta erfarenheter med och ställa frågor. Via LinkedIn-nätverket hittar du snabbt flera kunniga i en diskussionsgrupp som diskuterar aktuella frågeställningar. Du upptäcker att någon i ditt nätverk har postat värdefulla slutsatser som du kan dra nytta av på jobbet och känner flera experter på området som jobbar på EU- kommissionen, som det blir enklare att kontakta. Nätverk hjälper varandra genom att bidra med sina kunskapsresurser.
Håll dig uppdaterad med hjälp av sociala medier
Förväntningarna ökar på att hålla sig uppdaterad inom alla yrkesområden. Använd sociala medier för att möta kraven. Bygger du upp ett rikt professionellt nätverk på LinkedIn ger det tillgång människor som tillsammans bildar en enorm kunskapsbank. På en kafferast kan du från mobilappen söka expertis från hela världen. De som känner någon i ditt nätverk presenteras först, när du söker. Du ser även vilka som vidimerat deras kompetens och cv. Genom att kolla vilka nätverksgrupper de ingår i kan du hålla dig i framkant, ha koll på förändringar i omvärlden och slippa oväntade överraskningar.
Du behöver du inte kunna allt själv i dag. Det räcker att du känner någon som kan. Nätverket ger dig en ögonblicksbild av utvecklingen och ökar din förmåga att agera snabbt för att lösa situationer som uppstår. Värdet av nätverk i sociala medier handlar om hur nätverket samarbetar och delar kunskap. Monologer uppskattas sällan i diskussioner, däremot att lyssna och bidra med kunskap som andra behöver. På det sättet blir nätverket en rik resurs när du själv behöver hjälp med ett problem.
Sociala medier sparar tid och ger dig tillgång till resurser utan att äga dem. Sök upp erfa-grupper som är relevanta för jobbet och den situation du befinner dig i. Du kan sakna några pusselbitar som någon annan har, ett erfarenhetsutbyte gör att du slipper göra samma misstag som de gjort. Ofta uppstår slumpmässiga diskussioner som kan leda till oväntade innovativa lösningar, samarbeten och affärer. Nätverket ger dig snabb tillgång till smartare lösningar, som du själv aldrig hade kommit på.
Birgitta Edberg arbetar som vd för Dataföreningen Stockholm, har skrivit boken Social Affärsutveckling i Nätverksekonomin, arbetat digitalt sedan 1995, är utbildad journalist, företagsekonom och beteendevetare. Här är några praktiska nybörjartips för LinkedIn: http://goo.gl/k2sl1O

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *