Lotteriinspektionen välkomnar Konkurrensverkets granskning av Postkodlotteriet

– Ordningen på spelmarknaden är sådan att en samverkan mellan myndigheter är bra för att ytterligare trygga att svenska spelkonsumenter får ett säkert och sunt spelerbjudande, säger Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionens generaldirektör.

Det finns 25 aktörer som tillsammans har 50 tillstånd på den svenska rikslotterimarknaden. För att få tillstånd krävs att man är en ideell förening och bedriver allmännyttig verksamhet. Lotteriinspektionens tillsyn planeras årsvis. Tillsynen av de organisationer som innehar tillstånd består av en återkommande bastillsyn som kompletteras med en utvecklad tillsyn inom olika fokusområden.

Postkodlotteriet startade i september 2005. I det ursprungliga tillståndet fanns 3 välgörenhetsorganisationer som delade på överskottet i lotteriet. Postkodlotteriets tillväxt har resulterat i att man idag delar ut överskott till 44 förmånstagare inklusive lotteriets egna stiftelser.

KÄLLA: Lotteriinspektionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *