LOU fel väg för välfärdstjänster

Internationell forskning visar att offentliga upphandlingar ger sämre förutsättningar för idéburna vård- och omsorgsaktörer. I stället gynnas stora kommersiella aktörer.
Det skriver företrädare för Bräcke diakoni, Ersta diakoni och Sveriges stadsmissioner och menar att detta rimmar illa med den politiska ambitionen om att låta idéburen vård och omsorg växa.
”Dessutom drabbar det patienterna och brukarna, som vi vet efterfrågar idéburet”, tillägger de.
LOV bättre för idéburna
I de fall där brukaren själv får välja utförare, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), står sig idéburna aktörer bra i konkurrensen, påpekar debattörerna i tidningen Dagens Samhälle. Undertecknarna är Helene Mellström, direktor, Bräcke diakoni, Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni, och Lotta Säfström, ordförande Sveriges stadsmissioner.
Kan lära av Tyskland
De ställer sig också skeptiska till sättet som Sverige väljer att tillämpa EU:s upphandlingsdirektiv på: ”Trots att direktivet ger utrymme för staterna att själva bestämma hur man organiserar sina välfärdssystem, har Sverige valt att tolka kraven strängare än andra. Tyskland är ett exempel på land där man gjort en annan tolkning. Där ligger sociala välfärdstjänster i stort sett utanför upphandlingsdirektivets ramar.”
Skribenterna menar att politiker, tjänstepersoner och jurister i stället måste börja utnyttja handlingsutrymmet som faktiskt finns.
Tre konkreta förslag
De presenterar tre förslag på vad de anser behöver göras:

  • Upphandla kvalitet – på riktigt.  Utvärdera inte bara vad en aktör lovar i sitt anbud. Utvärdera aktörernas förmåga att långsiktigt leverera tjänster av hög kvalitet och ständiga förbättringar. Använd möjligheten att ställa sociala krav. Bygg relationer mellan utförare och beställare och upphandla i dialog.
  • Släpp in brukarna. Skapa forum där brukarnas ovärderliga kompetens tas tillvara. Det är ett resursslöseri att inte lyssna på människors upplevelse och behov av välfärd. Ta hjälp av brukare för att beskriva och utveckla tjänsterna, i anbud och genom utvärdering.
  • Våga satsa på alternativa lösningar. Skapa partnerskap med aktörerna som gör det möjligt att utveckla tjänsterna tillsammans. IOP är en sådan modell som redan används runtom i landet, framför allt för att möta komplexa samhällsutmaningar.

Den ursprungliga artikeln var införd i Dagens Samhälle den 11 april 2019.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *