”LOU har blivit en bromskloss”

När 8 av 10 företag väljer att avstå från att delta i offentliga upphandlingar så måste vi inse att hela idén har misslyckats. Det menar Mikael Söderlund, ansvarig för näringsliv och företagsfrågor för Moderaterna i Västmanland.

– Det LOU som var tänkt att skapa konkurrens och transparens har i stället blivit en bromskloss och skapat ett system där de som kan hantera en upphandling bäst och skapa kryphål i avtalen blir de stora vinnarna, hävdar debattören.

Mikael Söderlund (M), Arboga.

I en debattartikel i Västmanlands Läns Tidning (VLT) 2020-08-25 hävdar Arboga-politikern att lagstiftningen har blivit detaljerad och svåröverskådlig och nästintill omöjlig för företag utan experter i lag och rätt.

”Pris går före kvalitet”
Han framhåller vidare att pris går före kvalitet och att ”en otrolig massa skallkrav krävs bara för att delta i upphandlingen och att själva uppdraget/varan blir sekundärt och i värsta fall blir en parentes i upphandlingsunderlaget.”

Enligt moderaten finns det företag som vittnar om att de har blivit diskvalificerade redan i det inledande förfarandet på grund av missförstånd med att läsa/förstå och fylla i själva underlaget.

”Lönar sig inte”
– Företag som försöker skapa kvalitet och långsiktiga relationer med sina kunder i stat och kommun ser mer och mer att det inte längre lönar sig att lägga ner hundratals timmar på en upphandling, hävdar Mikael Söderlund.

Avslutningsvis anser han att ”Sverige måste få en långsiktig lösning på problemet, som gynnar alla parter, även skattebetalarna”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.