LOU inget hinder för flyktinghjälp

Kommuner och andra myndigheter kan snabbt upphandla bostäder och mat för att hjälpa de många flyktingar som nu finns inom EU. Det uppger Konkurrensverket i en kommentar till ett meddelande från Europeiska kommissionen.
– Lös uppgiften och fastna inte i juridiken, sa Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom till Sveriges Radio på tisdagen.

– Konkurrensverket anser att de svenska reglerna i lagen om offentlig upphandling gör det möjligt att direkttilldela kontrakt på motsvarande sätt som anges i EU-kommissionens meddelande. Någon ändring av reglerna är det inte frågan om, förtydligar Dan Sjöblom. EU-kommissionen skriver följande i sitt meddelande: ”Unionens regler om offentlig upphandling gör det möjligt att tillgodose de mest omedelbara behoven hos asylsökande under de nuvarande exceptionella omständigheterna”.
Med andra ord: det är inte alltid nödvändigt att annonsera upphandlingar, vänta på anbud, och därefter riskera överprövningar, innan bostäder och mat kan köpas in.
Enligt kommissionen går det att i vissa fall köpa in förnödenheter som varor och bostäder till de många flyktingar som finns i Europa via ett ”snabbspår”. Detta snabbspår innebär att direktupphandling, det vill säga upphandling utan föregående annonsering, kan användas i vissa situationer. På så sätt kan tiden innan det går att få tillträde till tillfälliga bostäder förkortas avsevärt.
– Regelverken som styr offentlig upphandling får inte försvåra för kommuner och andra myndigheter att hjälpa flyktingar som kommer till vårt land. Vi upplever just nu en exceptionell situation. Det är bra att kommissionen nu gör klart att det regelverk som finns ger möjlighet till snabbspår i vissa situationer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
I meddelandet från kommissionen framhålls att det alltid är den upphandlande myndigheten som har ansvaret för att inköpen sker på rätt sätt och enligt reglerna. Alla upphandlingar måste bedömas från fall till fall när flyktingars behov av varor, bostäder och tjänster ska köpas in.
Bilden: Dan Sjöblom, generaldirektör, Konkurrensverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *