Louise Strand går till Malmö stad

Louise Strand slutar på Koncerninköp, Region Skåne, för att börja som servicedirektör på Malmö stad.
– Det ska bli riktigt spännande att gå in i detta uppdrag i en politiskt styrd organisation, säger Louise Strand till OFFENTLIGA AFFÄRER.
– Det handlar om allt det som stadsdelarna förvaltar och äger, skolbyggnader och mycket annat. Dessutom intern IT, personalansvar och fakturering. Skolmåltiderna ligger också under Serviceförvaltningen: 50 000 luncher per dag. Så har vi färdtjänsten. Allt som allt är det 1 500 medarbetare i egen förvaltning med allt vad det innebär, berättar Louise Strand.
På hemsidan heter det att Serviceförvaltningen ansvarar för service och tjänster till stadens förvaltningar och kommunala bolag, samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter. Serviceförvaltningen underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver.
Mångfacetterat uppdrag
I platsannonsen för jobbet beskrivs det som ”ett mångfacetterat uppdrag i en mångfacetterad verksamhet, där den service och de tjänster som utförs spänner över ett stort fält; från fastigheter, markskötsel och transporter till skolrestauranger och administrativa tjänster.”
Det påpekas också att i en växande storstad ökar och förändras behoven av offentliga tjänster. Att bygga en hållbar stad som kontinuerligt förtätas är en utvecklande utmaning. ”Som Servicedirektör blir det ditt uppdrag att leda denna förvaltning in i framtiden. Du leder förvaltningens ledningsgrupp samtidigt som du ingår i stadsdirektörens ledningsgrupp, där du tillsammans med övriga förvaltningschefer verkar för Malmös stadsutveckling ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv.”
Rapporterar till politikerna
Jobbet som servicedirektör på Malmö stad innebär att Louise Strand ska rapportera till politikerna. Tjänsten tillsätts efter ett politiskt beslut. Arbetsgivarutskottet i Kommunstyrelsen tog beslutet den 27 augusti. Det slutliga beslutet fattades av Kommunstyrelsen den 11 september 2019.
– Eftersom det inom kort ska ske en omorganisation av Koncerninköp så var det lämpligt för mig att sluta nu, säger Louise Strand.
Hon började på Region Skåne som inköpare hösten 2010 och blev inköpsdirektör den 1 januari 2012.
– Jag är jättestolt över det arbete vi har gjort på Koncerninköp, säger hon och syftar bland annat på utveckling av ledningsgruppen och en lärande organisation där medarbetarna delar med sig av sin höga kompetens till varandra.
Innovationsfrämjande
Innovationsupphandlingen av fallprevention blev uppmärksammad och lyckad. Men Louise Strand nämner också allt det innovationsfrämjande arbete som genomförts och som hon är stolt över.
– Det känns kul att vi lyckats vara innovationsvänliga i alla upphandlingar. Det handlar om ett systemtänk. Dessutom kan jag med stolthet nämna vårt arbete med marknaden. Vi har bjudit in leverantörerna till seminarier och hearings och lyssnat på dem. Input från marknaden har varit en viktig orsak till att vi lyckades göra bra affärer.
När börjar du?
– Sannolikt i oktober.
Var kommer du att ha din arbetsplats?– Mitt i Malmö, säger Louise Strand till sist och betonar att hennes uppdrag ytterst handlar om att förbättra staden.
Lycka till, önskar OFFENTLIGA AFFÄRER!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *