Lovar att stärka beredskapen

Sverige ska stärka sin krisberedskap och utveckla ett modernt civilt försvar så att vårt samhälle kan stå ännu starkare framöver. Det lovar Mikael Damberg (S), inrikesminister, och Lena Hallengren (S), socialminister.

Mikael Damberg (S), inrikesminister.

De pekar på att både coronakrisen och problemen i försörjningen av materiel hos vissa regioner under hösten 2019 i samband med ett leverantörsbyte har satt fingret på bristerna i försörjningssystemen för läkemedel, sjukvårdsmaterial och medicintekniska produkter.

”Ledorden effektivitet och tillväxt behöver därför kompletteras med viktiga perspektiv såsom beredskap, uthållighet och solidaritet”, framhåller de i en artikel i Svenska Dagbladet.

”Kraftfulla åtgärder”
Enligt ministrarna har regeringen under de senaste veckorna har vidtagit ”ett antal kraftfulla åtgärder i denna riktning”. Utöver de många beslut som fattats för att minska smittspridningen har till exempel Socialstyrelsen fått uppdraget att verka som nationell inköpscentral av skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial, påpekar de.

”Staten har därmed tagit på sig en ny, samordnande roll att i nära samarbete med näringslivet hantera inköp och distribution av sådan utrustning. Som följd har ny inhemsk produktion startats och det arbetet utökas nu till fler produktgrupper. Det kommer att göra skillnad för sjukvården i hela landet och särskilt där behoven är som störst.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.