Lunchseminarium inte muta

Etiknämnden vid Institutet mot Mutor (IMM) har fattat beslut baserat på frågor som man fått från ett statligt ägt bolag. Bland annat kommer man fram till att det är ok att bjuda in till ett seminarium under Almedalsveckan där det serveras enkel lunch och reklamgåvor till ett ringa värde.
Förutsättningen är att seminariet är öppet och att deltagarna själva bekostar resa och uppehälle. Dessutom har seminariet tydlig koppling till det statliga bolagets verksamhet
– Beslutet avseende Almedalen tror jag kan vara rätt så aktuellt med tanke på att veckan närmar sig, förklarar Helena Sundén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM).
När det gäller kvällsmingel med drycker motsvarande ett värde av 300 kronor per person eller en trerätters middag med speciella inbjudna blir det genast ett annat läge. Dessutom skulle deltagarna få med sig en påse med gotländska delikatesser.
”I kravet på öppenhet ligger att en inbjudan ska riktas till arbets- eller uppdragsgivaren eller att denne åtminstone ska underrättas om inbjudan och normalt också få inflytande på vilka personer som inbjuds. Så tycks inte ske i det aktuella fallet”, konstaterar etiknämnden.
En kvällsmiddag med trerätters meny kan dock vara ok, om den fungerar som ersättning för de personer som medverkat som talare på tidigare seminarium.  ”Så uppfattad utgör middagen inte en förmån enligt Näringslivskodens definition”, slår etiknämnden fast.
En längre text kommer att publiceras i pappersutgåvan av OFFENTLIGA AFFÄRER, med ytterligare kommentarer och reflektioner av Helena Sundén.
Läs mer på IMM:s webbplats: http://www.institutetmotmutor.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *