Lundaexpert på nytt jobb

Efter tretton år som upphandlare, kommunjurist och upphandlingsjurist i Lunds kommun byter Delia Ander jobb. Från och med den 1 juni 2018 tillträder hon en tjänst som senior upphandlingskonsult på AffärsConcepts Malmökontor.
 Delia har tidigare uppmärksammats för sitt gränsöverskridande arbete med miljökrav vid upphandling. För detta belönades hon 2014 tillsammans med Linda Sandgren Lunds kommuns pris för årets miljöbragd.
Lund hör till landets bästa kommuner på inköp av ekologiska livsmedel. Med stöd av politiskt antagna policybeslut har upphandlingsavdelningen konsekvent ställt miljökrav på bland annat livsmedel.
Men nu är det dags för Delia att anta nya utmaningar.
Grattis till det nya jobbet, Delia! Hur känns det?
– Tack Bo, det känns spännande jag är så taggad!
– AffärsConcept har ett mycket brett arbetsfält och det är klart att det blir nya utmaningar. Det blir också inspirerande för mig! Detta är ett område i ständig förändring, som kräver snabba beslut och stor anpassningsförmåga både från marknadsaktörerna och från köparnas sida! Det är kanske därför jag har stannat kvar i branschen så länge! Jag började som upphandlare när yrkeskåren inte alls var så definierad som den är idag sedan gått vidare till att ”endast” jobba med upphandlingsjuridiken och upphandlingsmål. Det har aldrig varit tråkigt!
Du har följt området offentlig upphandling under många år. Vilka reflektioner gör du när det gäller till exempel lagarna och deras tillämpning?
– Ja, det kan man säga att jag har gjort, jag minns vår första intervju i Anbudsjournalen! Då pratade vi om bland annat miljö- och sociala kriterier i offentlig upphandling och det var en nyhet! Concordia Bus-domen var färsk och EU domstolen var en instans som satt långt borta, jag fick ofta frågor som: ”vad har detta med oss att göra?” Och: ”Vad ska länsrätten säga?” Hur som helst, upphandlingslagstiftningen har inte blivit enklare utan tvärtom men acceptansen och förståelsen har förbättrats under åren!
”Den goda affären” talas det mycket om. Att den offentliga köparen ska fokusera mer på vilken produkt man vill förvärva och mindre på hur det ska gå till. Vad tycker du om det?
– Målet är alltid den goda affären och juridiken är ett medel! Jag tänker att dessa hänger ihop i detta sammanhang, att man inte kommer undan om inte själva upphandlingsprocessen är korrekt och lagenlig. Den goda affären är målet och upphandlingsjuridiken är ett av medlen vid sidan av andra! Jag tänker till exempel på innovationspartnerskap, ett relativt nytt upphandlingsförfarande. Detta kan tillämpas när den upphandlande myndigheten har behov av lösningar som inte finns på marknaden – att man kan tilldela ett upphandlingskontrakt som både omfattar utvecklingen av produkten och själva köpet.
Vad önskar du dig mest av allt just nu?
– En glad påsk och mycket sol under hela våren och sommaren!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.