Lunds kommun och Edita Västra Aros är bäst på miljöanpassad upphandling

Lunds kommun och Edita Västra Aros vinner årets pris till Utmärkt Grön Upphandlare och Utmärkt Grön Leverantör. De belönas för sitt arbete med att leverera respektive upphandla miljöanpassat och får därmed motta Miljöstyrningsrådets årliga utmärkelse. Priserna delades ut under konferensen Grön Upphandling den 17 mars av Jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Edita Västra Aros vinner priset Utmärkt Grön Leverantör. De tar hem segern i hård konkurrens, och juryns motivering lyder:
”Årets vinnare till Utmärkt Grön Leverantör är ett företag inom en bransch, där miljökraven nu kommit in tydligare och kraftigare, inte bara från den privata sektorn, utan också från den offentliga sektorn. Företaget har arbetat målmedvetet och framgångsrikt med miljö, kvalitet och utveckling under mer än 10 år. Det började på slutet av 1990-talet med Svanen-licensen, och har sedan fortsatt med miljöledningssystemet ISO 14001, utbildning i det s.k. Miljökörkortet, klimatneutralt företag enligt RespectEuropes kriterier, miljömärkning inte bara med Svanen, utan också FSC och Klimatlogo. Genom energieffektivisering har energiförbrukningen halverats samtidigt som produktionen ökat 30 %. Företaget har för sina insatser redan uppskattats och erhållit priser för sitt miljöarbete – nu dags för Utmärkelsen Grön Leverantör. Företaget heter Edita Västra Aros AB, och har funnit i 123 år, och ingår som dotterbolag i det större företaget Edita Oy, och kan beskrivas som ett fullservicetryckeri, med kompetens och kunnande inom prepress, tryck, bokbinderi och distribution.”

Lunds Kommun vinner priset Utmärkt Grön Upphandlare. Juryn ger följande motivering:
”Årets vinnare av Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt Grön Upphandlare är en kommun som på ett ambitiöst och trovärdigt sätt arbetat för att öka andelen ekologiska livsmedel som köps in. Kommunen har arbetat med detta i tio år, och det finns en tydlig målsättning i såväl politiska policybeslut som i upphandlarnas arbete att hela tiden öka andelen ekologiska livsmedel. Det strukturerade arbete som gjorts på upphandlingsenheten har lett till att ekologiska livsmedel har ökat i andel från 3 % till 34 % på sex år. Målsättningen är att 40 % ska vara ekologiskt fram till år 2012. Årets pris till Utmärkt Grön Upphandlare tilldelas Lunds kommun för dess framgångsrika arbete med att miljöanpassa inköpen av livsmedel.”

Priserna delades av ut av Jordbruksminister Eskil Erlandsson den 17 mars i samband med konferensen Grön Upphandling. Konferensen, som arrangeras i samarbete med tidningen Miljöaktuellt, äger rum på Clarion Hotell, Skanstull i Stockholm och riktar sig till upphandlare, leverantörer och beslutsfattare.
Mer information om priserna och konferensen finns på www.msr.se/gu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *