Lyckad träff om fallprevention

Arbetet med fallprevention går vidare i Region Skåne. Tanken är att innovationsupphandling ska ge lösningar som kanske ännu inte nått ut på en marknad.
Nyligen hölls en uppföljande träff som rönte stort intresse, meddelar Annica Axelsson, Kategoriledare FM, Livsmedel och övrig materiel, Enheten för verksamhetsstödjande inköp i Region Skåne.
– Kul att så många kom till informationsträffen, tycker Annica Axelsson.
Region Skåne söker en lösning som i bästa fall kan avvärja att fall överhuvudtaget inträffar. ”Den kan vara avancerad eller enkel. Bygga på IT eller arbetsrutin. Men som leder till minskad risk för att ramla och skada sig”.
Tanken är att komma till rätta med ett problem som är stort i svensk sjukvård. Varje dag dör fyra äldre till följd av en fallolycka, och 135 personer skadar sig så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.
Under 2013 omkom 1 662 kvinnor och män, pojkar och flickor i fallolyckor, över 70 000 blev inlagda i sluten sjukhusvård och över 270 000 uppsökte ett akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor. Fallolyckor är också en av de olyckstyper som ökar snabbast av alla. Samhällskostnaderna för fallolyckor uppgick år 2012 till 24,6 miljarder kronor.
Vårdavdelning besöktes
Dagen innehöll bland annat en kort dragning om hur man gör för att lämna anbud i Region Skånes upphandlingsverktyg TendSign samt andra upphandlingstekniska saker som kan vara bra att tänka på. Deltagarna fick tillfälle att besöka en vårdavdelning för att kunna identifiera de utmaningar och möjligheter som råder. Särskilda slottider fördelades mellan deltagarna. Detta för att dessa skulle kunna träffa representanter från några av Region Skånes verksamheter, Koncerninköp och Innovation Skåne i enskilda möten för att diskutera att ställa frågor.
Tidigare i höstas (22/11 2016) genomfördes ett välbesökt seminarium på Malmö Live angående Innovationsupphandling. OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats. Vi fortsätter att följa innovationsupphandlingen framöver.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.