Lyckad inspirationsdag i Nyköping

– Upphandling påverkar! Det konstaterade Karin Lundquist, Upphandlingsmyndigheten, i sitt föredrag på ”Inspirationsdag om offentlig upphandling” i Nyköping på onsdagen.
För svensk del upphandlar offentliga aktörer för minst 600 miljarder kronor och i hela EU handlar det om nästan 2 000 miljarder (!) euro.
OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats och kunde konstatera att miljö och hållbarhet präglade Karin Lundquists innehållsrika föredragning. I och med att det nya EU-direktivet på området offentlig upphandling införs så kan hållbarhetskrav ställas. Ett av regeringens uppdrag till den nya Upphandlingsmyndigheten är just att bistå aktörerna i hållbarhet och sociala krav i offentlig upphandling.
– Men ställ rätt krav och var beredd att följa upp. Annars är det meningslöst, var Karin Lundquists budskap. Och man ska rikta in sig på rätt produkt. Förpackningens påverkan på miljön är ytterst marginell jämfört med påverkan i produktion, transport och drift av till exempel kopiatorer, datorer, mobiler och textilier. Exemplen följdes av diagram.
Konsulten Sibylle Mendes höll ett både humoristiskt och initierat föredrag om upphandlingens våndor och möjligheter. Hon har själv tidigare arbetat som upphandlare och pekade bland annat på hur man kan göra för att ge lokala livsmedelsproducenter och andra lokala företag möjlighet att delta i anbudsgivningen.
Dela upp upphandlingen, upphandla logistik och transporter separat och ställ inte orimliga krav på till exempel referenser och ekonomisk status i förfrågningsunderlaget, var några av hennes tips.
Arrangörer av dagen var Landstinget Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Upphandlingsmyndigheten. De som ville kunde även delta en andra dag för ytterligare fördjupning och lärande.
I publiken fanns upphandlare, företagare, miljösamordnare, konsulter, politiker och andra aktörer som ville lära mer om ett område vars aktualitet bara växer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *