Lyft för patientmat i Region Skåne

Patientmaten i Region Skåne har genomgått en revolution. I ett toppmodernt kök lagas maten från grunden och på sjukhuset får patienterna välja fritt ur en à la carte-meny. Målet är att skapa en njutningsfull helhetsupplevelse med fokus på smak.
– Det gäller att värdera maten och se den som mer än bara bränsle. Region Skåne har satt patienten i fokus. Dessa får en hel måltidsupplevelse och mat med bra näringsinnehåll, vilket förbättrar hälsan och kan korta vårdköerna, menar Joakim Nilsson, VD Fazer Foods Services, som är leverantör av tjänsten.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med honom med anledning av att företaget sedan våren 2015 arbetar med att göra verklighet av projekt Måltidsglädje på akutsjukhusen i Malmö och Lund. I produktionsköket i Kävlinge lagas 90 procent av den näringsberäknade maten från grunden, vilket gör att den håller en hög smakkvalitet. Patienterna är nöjda och uppskattar möjligheten att välja och själva komponera sin måltid.
Offentlig sektor tänker vanligen mer ”storkök och pris” än måltidsupplevelse, skriver ni i ert pressmeddelande. Hur kan man påverka det tänkandet?
– Det handlar om att se vad som är grundsyftet med upphandlingen, att ha en holistisk syn på vilka behov som ska tillgodoses. Offentliga upphandlingar handlar ofta mer om formalia än om vilken service och upplevelse man vill erbjuda gästerna: man beskriver och utvärderar krav kvantitativt: ”hur många”, ”vad får det kosta” eller ”hur stor andel ska vara ekologiskt”, säger Joakim Nilsson.
Vad tror du är orsaken till det?
– Rädslan att göra fel driver formalia. Att göra patientmaten till en måltidsupplevelse är ingen inköpsfråga! Det gäller att involvera alla intressenter tidigt; dietister, experter på nutrition, hälso- och sjukvårdspersonal, leverantörer, med flera. Ökad dialog internt och externt behövs för att lyckas.
Vad avgjorde, enligt din uppfattning, att ni vann upphandlingen?
– Vi kunde svara upp mot högt ställda krav vad gäller smak, logistik, med mera. Region Skåne kunde säkert fått billigare patientmat, men nu valde de att sätta patienten i fokus. De sparar pengar, men inte på maten!
Joakim Nilsson tycker att fler borde följa region Skånes exempel. Det serveras flera miljoner måltider i offentlig sektor dagligen – men bara 20 procent läggs ut på professionella måltidstjänstföretag. Den låga nivån av utlokalisering betyder att många offentliga verksamheter bedriver service utanför sina kärnområden. Även om många gör det bra, så kräver mat till skolbarn, sjuka och äldre expertkunskap och därför bör denna få ta större plats i offentlig sektor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *