”Lyssna på kvinnorna!”

Män mördar kvinnor och vi kommer att se det igen om vi inte radikalt förändrar hur vi ser på våldsutsatta kvinnor och barn. Det menar Rebecca Lagh (bilden), brottsoffer- och barnrättsadvokat, och Linn Moser Hällen, socionom och föreläsare specialiserad på våld i nära relationer.

I en debattartikel apropå den senaste tidens händelser som rapporterats i media och fått många att reagera framhåller de att samhället måste lyssna när kvinnorna vittnar om männens våld.

– Det spelar ingen roll hur många miljoner som satsas på kompetensutveckling eller förebyggande insatser om vi inte också vågar tro på de kvinnor som söker samhällets stöd för att lämna en våldsam och kontrollerande man, skriver Lagh och  Moser Hällen.

Yttersta konsekvensen
I tidningen ETC pekar de på att det vi sett de senaste veckorna är den yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor, nämligen att kvinnor/mammor mördas.

– Män mördar kvinnor och vi kommer att se det igen om vi inte radikalt förändrar hur vi ser på våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnor vet vad deras män är kapabla till. Barn vet vad de upplevt. Om vi inte vågar lyssna och tro på vad de säger kommer våldet och det dödliga våldet att fortsätta, menar debattörerna.

De menar att det är nog nu.
– Vi måste våga ta ställning mot våldet och våga förändra den syn som råder. Så länge inte samhällets olika institutioner har en samsyn och jobbar i samma riktning kommer ingen förändring att ske.

Läs hela artikeln, klicka här.

Kommenteras i ledare
På ledarplats kommenterar Södermanlands Nyheter kvinnovåldet och konstaterar att Statistiska Centralbyråns statistik är tydlig. ”57 procent av alla misshandelsfall mellan 2014 och 2016 utgjordes av män som hade gett sig på andra män. De fall där mannen var förövare och kvinnan offret uppgick till 30 procent. I de fall där misshandeln skedde i en bostad var det i hela 65 procent av fallen fråga om en man som förövare och en kvinna som utsattes för våldet.”

Enligt ledarskribenten Olof Jonmyren har vi var och en ett ansvar att ta. ”Att vara en god vän, en god granne och en god medmänniska. Särskilt när det blir knöligt och allt annat än lätt att ta i. Många ser inte, eller vill inte se.”

Ledaren avslutas med att slå fast att målet inte är att utkräva en samhällets ”hämnd” på våldsamma män. ”Huvuduppdraget är att stoppa våldet, helst innan det sker. Att säga att vi agerade i tid, är så mycket bättre än att beklaga att det vi fruktade visade sig stämma.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *